Preču kraušana noliktavā

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

480 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Preču kraušana vai gatavās produkcijas šķirošana un kārtošana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darba pamati
 • Prečzinība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Preču izvietošana tirdzniecības zālē

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

510 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Preču uzkraušana, pārvietošana un izvietošana tirdzniecības zālē un kārtošana pēc instrukcijas

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darba pamati
 • Prečzinība
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Preču marķēšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

658 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Produktu, marķējumu atpazīšana un marķēšana izmantojot marķēšanas ierīci

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darba pamati
 • Prečzinība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Etiķešu līmēšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

610 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Etiķešu līmēšana uz precēm izmantojot rokas aplikatoru

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darba pamati
 • Prečzinība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Preču komplektēšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

648 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Preču šķirošana un komplektēšana izmantojot pavaddokumentus

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darba pamati
 • Prečzinība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Ratiņu stumšana noliktavā

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

450 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Ratiņu stumšana, pārvietošana, uzraudzīšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darba pamati
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu šķirošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

480 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Augļu vai dārzeņu šķirošana pēc veida, kvalitātes īpašībām. Bojātu dārzeņu atlasīšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darba pamati
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Dokumentu kopēšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

685 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Dokumenta pavairošana izmantojot biroja tehniku. Kopijas salīdzināšana ar oriģinālu un dienesta atzīmes pievienošana

Mācību priekšmeti

 • Biroja darbs un dokumenti
 • Dators un biroja tehnika
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Dokumentu kārtošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

685 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Dokumentu veidu atpazīšana, sistematizēšana, atzīmju veikšana un dokumentu kārtošana pēc nomenklatūras iepriekš sagatavotās mapēs

Mācību priekšmeti

 • Lietvedība un dokumentu kārtošana
 • Biroja darbs
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Ielu slaucīšana, lapu grābšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

360 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Ielu slaucīšana, lapu grābšana un izvešana teritorijas sakopšanai

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Dārza ravēšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

480 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Stādāmā materiāla izvēle un stādījuma ravēšana, dobes kopšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Dārzkopības pamati
 • Augsnes apstrādāšanas tehnoloģijas
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Stādu sagatavošana un podošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

430 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Augsnes sagatavošana, stādu izvēle un sagatavošana, podošana un kopšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Dārzkopības pamati
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Dārzeņu stādīšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

430 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Augsnes sagatavošana, stādāmā materiāla izvēle un stādījuma izveidošana, dobes kopšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Dārzkopības pamati
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Koku un krūmu stādīšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

430 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Augsnes sagatavošana, krūmauga un koka izvēle un sagatavošana, stādīšana un kopšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Dārzkopības pamati
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Zaru vākšana, kokmateriālu sakraušana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

380 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Kokapstrādes izejmateriālu vai gatavās produkcijas šķirošana un kārtošana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Kokapstrādes pamati
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Koka grebšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

790 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Izejmateriāla izvēle un sagatavošana, vienkāršu koka izstrādājumu izgatavošana, ievērojot tehnoloģiskos, vides aizsardzības un cilvēka drošības nosacījumus

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Materiālu mācība
 • Koka apstrādes tehnoloģijas
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Klūdziņu pīšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

810 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Izejmateriāla izvēle un sagatavošana, pīta izstrādājuma izgatavošana, ievērojot tehnoloģiskos, vides aizsardzības un cilvēka drošības nosacījumus

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Materiālu mācība
 • Pinumu izgatavošanas tehnoloģijas
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Ziedu kārtošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

890 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Augu sagatavošana floristikas materiālu izstrādājuma veidošanai, tematisku kompozīciju izgatavošana

Mācību priekšmeti

 • Floristikā izmantojamie ziedi un augi
 • Materiālu un kompozīcijas mācība
 • Ziedu kārtošanas tehnoloģijas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Vainagu izgatavošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

900 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Floristikas materiāla izvēle un sagatavošana, tradicionāla un tematiska vainaga izgatavošana

Mācību priekšmeti

 • Floristikā izmantojamie ziedi un augi
 • Materiālu un kompozīcijas mācība
 • Vainagu izgatavošanas tehnoloģijas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Sveču liešana, materiālu sagatavošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

725 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Izejvielu izvēle un sagatavošana, sveču izgatavošana, ievērojot tehnoloģiju

Mācību priekšmeti

 • Materiālu un krāsu mācība
 • Sveču izgatavošanas tehnoloģijas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Dāvanu noformēšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

820 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Saiņošanas materiāla izvēle un sagatavošana, tradicionālu un tematisku dāvanu iesaiņošana, lentas pušķa sasiešana un apsveikuma izgatavošana

Mācību priekšmeti

 • Materiālu un kompozīcijas mācība
 • Dāvanu noformēšanas un saiņošanas tehnoloģijas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Zeķu un cimdu adīšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

760 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Zeķu vai cimdu adīšana, izmantojot tematisko zīmējumu

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Vienkārša šūšana ar šujmašīnu

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

760 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Apģērba vai veļas, izstrādājumu detaļu šūšana ar taisnās vīles paņēmienu un šujmašīnas lietošana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Veļas gludināšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

600 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Apģērba vai veļas, izstrādājumu šķirošana un atbilstoša gludināšana, izvērtējot auduma īpašības

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Veļas šķirošana, marķēšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

480 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Apģērba vai veļas, izstrādājumu šķirošana un atbilstoša marķējuma lietošana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Veļas locīšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

480 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Apģērba vai veļas locīšana un atbilstoši izstrādājuma veidam un materiālam, tradicionālā vai citā locīšanas tehnikā

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Trauku mazgāšana, spodrināšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

498 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Trauku mazgāšana ar rokām vai ar iekārtu, mazgāšanas līdzekļu lietošana un trauku slaucīšana un spodrināšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Trauku novākšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

410 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Trauku novākšana un šķirošana, galda nokopšana un virsmas slaucīšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Dārzeņu mizošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

480 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Piemērota rokas instrumenta izvēle dārzeņu vai augļu mizošanai, dažādu dārzeņu un augļu mizošana, bojātu produktu pazīmju noteikšana un atlasīšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Grīdas mazgāšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

480 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Grīdas slaucīšana un mitrā uzkopšana, vaskošana, izmantojot iekārtas, kopšanas inventāru un līdzekļus

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Vides aizsardzība
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Dežūrēšana, telpu un teritoriju pieskatīšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

398 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Orientēšanās darba vidē, teritorijas un telpu pieskatīšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Ziepju izgatavošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

720 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Ziepju pagatavošana pēc receptēm - izejvielu sagatavošana, sajaukšana, karsēšana un liešana, ziepju briedināšana

Mācību priekšmeti

 • Materiālu mācība
 • Ziepju izgatavošanas tehnoloģijas
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

480 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Putekļu slaucīšana un mēbeļu kopšana, pulēšana, izmantojot kopšanas inventāru un līdzekļus

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Vides aizsardzība
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Maizes un konditorejas izstrādājumu iesaiņošana

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

500 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Maizes un konditorejas izstrādājumu iesaiņošana, izmantojot dažādus iesaiņošanas materiālus un ievērojot pārtikas produktu glabāšanas noteikumus

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Virsdrēbju saņemšana, novietošana un uzraudzība

Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Īstenošanas ilgums

440 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” finansējums

Nodarbinātības apraksts

Orientēšanās darba vidē, apmeklētāju virsdrēbju saņemšana, novietošana, uzraudzība un izsniegšana

Mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Amata mācība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati