Apdrukas tehnoloģijas

Izglītības programma

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

Programmas kods

20P 548 00

Iegūstamā pilnveide

Apdrukas tehnoloģijas

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

570 stundas

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Programmas apraksts

Pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes audumu un citu materiālu apdrukas jomā, veicot vienkāršus sietspiedes darbus. Sniegt prasmi orientēties sietspiedē izmantojamajos materiālos un krāsās, veidot kompozīcijas.

Mācību priekšmeti

 

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Materiālmācība
 • Kompozīcija un krāsu mācība
 • Profesionālās iekārtas
 • Lietišķā informātika
 • Apdrukas tehnoloģijas
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Uzņēmējdarbības kompetences
Darba iespējas Poligrāfijas un reklāmas uzņēmumos, veicot produkcijas pēcapstrādi, tai skaitā sietspiedes druku.
Pienākumi Audumu un citu materiālu apdruka, veicot vienkāršus sietspiedes darbus. 
Tev piemīt Radošums, pacietība, precizitāte, atbildība, spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, patīk aktīva darbošanās.

Dāvanu noformēšana

Izglītības programmas kopa

Citur neklasificētas programmu grupas

Izglītības programmas kods

10P 999 00 1

Profesionālās izglītības programmas nosaukums Dāvanu noformēšana
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms

818 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību priekšmeti
 • Materiālu un kompozīcijas mācība
 • Dāvanu noformēšanas un saiņošanas tehnoloģijas
 • Darba aizsardzība un drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati
 • Uzņēmējdarbības kompetences
Darba iespējas Dāvanu saiņošana ziedu, parfimērijas un  kosmētikas  veikalos.
Pienākumi Saiņošanas materiāla izvēle un sagatavošana, darbs ar saiņošanas materiāliem un darba instrumentiem, izmantojot dažādas saiņošanas tehnikas.
Tev piemīt Radošums, mākslinieciskā iztēle, pacietība, gaumes izjūta, komunikabilitāte.

Vienkāršu kokizstrādājumu izgatavošana ar rokas kokapstrādes instrumentiem

Izglītības programmas kopa

Kokizstrādājumu izgatavošana

Izglītības programmas kods

10P 543 04 1

Profesionālās izglītības programmas nosaukums

Vienkāršu kokizstrādājumu izgatavošana ar rokas kokapstrādes instrumentiem

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 786 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību priekšmeti
 • Kokizstrādājumu izgatavošana ar rokas kokapstrādes instrumentiem 
 • Materiālu mācība
 • Vides aizsardzība
 • Darba aizsardzība un drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati
 • Uzņēmējdarbības kompetences
Darba iespējas

Kokapstrādes komercdarbības un individuālajos uzņēmumos, arī kā pašnodarbinātai personai.

Pienākumi Koka izstrādājumu izgatavošana,  kokgriešana, grebšana, apstrāde.
Tev piemīt

Roku veiklība, precizitāte, uzmanība, mākslinieciskā iztēle.

Preču izvietošana tirdzniecības zālē

Izglītības programmas kopa

Komerczinības

Izglītības programmas kods

20P 341 021

Profesionālās izglītības programmas nosaukums Preču izvietošana tirdzniecības zālē
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 510 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību priekšmeti
 • Darba aizsardzība un drošība
 • Preču izvietošana tirdzniecības zālē
 • Prečzinība
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati
Darba iespējas Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības veikalos.
Pienākumi Preču uzkraušana, pārvietošana un izvietošana tirdzniecības zālē un kārtošana pēc instrukcijas.
Tev piemīt Precizitāte, centība, uzticamība un augsta atbildības sajūta. Prasme noteikt prioritātes un plānot savu darbu, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu resursus.

Preču marķēšana

Izglītības programmas kopa Komerczinības
Izglītības programmas kods 20P 341 021
Profesionālās izglītības programmas nosaukums Preču marķēšana
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 658 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Nodarbinātības apraksts Produktu, marķējumu atpazīšana un marķēšana izmantojot marķēšanas ierīci.
Mācību priekšmeti
 • Darba aizsardzība un drošība
 • Preču marķēšana un šķirošana noliktavā
 • Prečzinība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati
Darba iespējas Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības veikalos, noliktavās.
Pienākumi Produktu, marķējumu atpazīšana un marķēšana, izmantojot marķēšanas ierīci.
Tev piemīt

Precizitāte, centība un augsta atbildības sajūta, prasme noteikt prioritātes un plānot savu darbu.

Stādu sagatavošana un podošana

Izglītības programmas kopa Dārzkopība
Izglītības programmas kods 20P 622 00 1
Profesionālās izglītības programmas nosaukums Stādu sagatavošana un podošana
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību priekšmeti
 • Darba aizsardzība un drošība
 • Dārzkopības pamati
 • Augsnes apstrādāšana un stādīšana
 • Vides aizsardzība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati
Darba iespējas

Dārzniecības segtajās platībās - siltumnīcās vai stādaudzētavās.

Pienākumi Augsnes sagatavošana, stādu izvēle un sagatavošana, podošana un kopšana.
Tev piemīt Pacietība, atbildības sajūta. Patīk darbs ar darba rīkiem augsnes un stādu sagatavošanai.

Trauku novākšana, mazgāšana

Izglītības programmas kopa Ēdināšanas pakalpojumi
Izglītības programmas kods 10P 811 02 1
Profesionālās izglītības programmas nosaukums Trauku novākšana, mazgāšana
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 470 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Nodarbinātības apraksts Trauku novākšana un šķirošana, galda nokopšana un virsmas slaucīšana.
Mācību priekšmeti
 • Trauku novākšana, mazgāšana
 • Darba aizsardzība un drošība
 • Saskarsme
 • Veselīga dzīvesveida pamati
Darba iespējas

Ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumos.

Pienākumi Trauku novākšana, šķirošana un mazgāšana, galda sakārtošana.
Tev piemīt Precizitāte, atbildība, rūpes par tīrību, spēja strādāt intensīvi.