Aija Viļuma

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" vecākais eksperts
Aija.Viluma [at] siva.gov.lv

Kristīne Ohotska

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" koordinators
Kristine.Ohotska [at] siva.gov.lv

Maira Dzene

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" karjeras konsultants
Maira.Dzene [at] siva.gov.lv

Dace Kalteniece

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" psihologs
Dace.Kalteniece [at] siva.gov.lv

Aiga Dārzniece

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" sociālais darbinieks
Aiga.Darzniece [at] siva.gov.lv

Daiga Rumpa

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" finansists/grāmatvedis
Daiga.Rumpa [at] siva.gov.lv

Kristīne Tiškus

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ergoterapeits
Kristine.Tiskus [at] siva.gov.lv

Aira Mackeviča

ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" skolotājs
Aira.Mackevica [at] siva.gov.lv