Statuss:
Noslēdzies
ES

Projekta ietvaros 2014.gada maijā īstenotas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas lektoru Ineses Immures un Skaidrītes Baures personāla apmācības mobilitātes Prāgas Kārļa universitātes Mākslas fakultātes Nedzirdīgo studiju institūtā un Čehu zīmju valodas tulku kamerā.

Mobilitātes mērķis:  iepazīties ar šo institūciju darbību, lai uzlabotu savas pedagoģiskās zināšanas, apgūtu čehu pedagoģiskā darba pieredzi zīmju valodas pasniegšanas darba laukā, sagatavojot surdotulkus profesionālajai videi. 

attēls

Inese Immure par pieredzi projektā:

"Šī bija man pirmā iespēja redzēt, kā ārpus Latvijas tiek sagatavoti nedzirdīgajiem tik nepieciešamie tulki, jo studiju programmas „Surdotulks” pasniedzējiem Latvijā uz vietas nav iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju. Tieši šo jauno pieredzi vērtēju kā lielāko ieguvumu no dalības projektā. Pateicoties Erasmus, ieguvu jaunus kontaktus un vasarā braukšu uz Kārļa Universitātes rīkoto Starptautisko zīmju valodas vasaras skolu. Tulku kamerā saņēmu tās veidotos mācību materiālus, ko es un mani programmas „Surdotulks” kolēģi varēs izmantot turpmākajā darbā".

 

Skaidrīte Baure par pieredzi projektā:

"Gatavojoties Erasmus mobilitātei, godīgi saku, mani krietnu laiku  māca bažas – kā es, nedzirdīgs cilvēks, bez tulka  spētu saprasties ar citiem cilvēkiem citā valstī. Mana interese par dalību bija tik ļoti liela, ka biju gatava papildus mācīties gan angļu valodu, gan starptautisko zīmju valodu, lai citā valstī varētu ar nedzirdīgajiem  sarunāties vienā valodā. Patiešām priecājos, ka  man  labi  izdevās pārvarēt valodas barjeru. Vizītes laikā kontaktējoties ar citiem,  jutos droša un līdzvērtīga".

 

attēlsattēlsattēlsattēlsattēls