Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  27.01.2023.
  ESF
  19. janvārī norisinājās darbinieku ievadapmācības atbilstoši Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projektam RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība aktivitātēm. Apmācību laikā projekta galvenā metodiķe Ilze…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.07.2021.
  ESF
  2020.gada nogalē Sociālās integrācijas valsts aģentūra noslēdza trīspusējo vienošanos par sadarbību ”Change4Inclusion” projekta ietvaros, lai kopā ar projekta dalīborganizācijām strādātu pie iekļaujoša darba tirgus veidošanas. Change4Inclusion…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.10.2020.
  ESF
  Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”. Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī. Projekta ietvaros tiks…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.10.2020.
  ESF
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk - NVA) īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1./15/I/001) aktivizācijas pasākumu “Profesionālā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.08.2020.
  ESF
  Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos 2018.gada 20.februārī Sociālās integrācijas valsts aģentūra un Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk - LDDK) noslēdza līgumu Nr. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.08.2020.
  ESF
  Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 Mērķstipendija tiek finansēta no ESF darbības programmas, „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības…