Personas ar prognozējamu invaliditāti prioritāri var saņemt 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt sociālo rehabilitāciju.

Personas nosūtīšana uz prognozējamas invaliditātes ekspertīzi ir ārstējošā ārsta kompetence, savukārt prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršana ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) kompetence.

Tiesības prioritāri saņemt sociālo rehabilitāciju nosaka Invaliditātes likums.

Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, personai SIVA jāiesniedz:

  • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
  • VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna un atzinuma par prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršanu kopija.
foto

 

Kontaktinformācija:

Pakalpojumu sniedzējs - Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.

  • Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa - tālr. +371 67771037 (jautājumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, rindu u.tml.)e-pasts: siva@siva.gov.lv;
  • Reģistratūra - tālr. +371 67767045 (jautājumiem par iestāšanās/ izrakstīšanās kārtību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai u.tml.)e-pasts: registratura@siva.gov.lv;
  • Pakalpojumu reģistratūra - tālr. +371 67771000 (jautājumiem par speciālistiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, procedūrām u.tml.)e-pasts: medregistratura@siva.gov.lv.

Noderīga informācija klientiem