Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja Ludmila.

Attēlā redzama Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja Sanita.

SIVA kolektīvā strādā zinoši, profesionāli un pieredzējuši speciālisti:

 • audiologopēds;
 • ārsti
 • biomedicīnas laborants;
 • fizioterapeiti;
 • ergoterapeiti;
 • masieri;
 • mākslas terapeits;
 • medicīnas māsas
 • psihologi;
 • sociālie darbinieki;
 • sociālā darba organizators;
 • sociālais rehabilitētājs;
 • trenažieru zāles instruktori;
 • uztura speciālists.
 • Sertificēta fizioterapeite - Lāsma Krole
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits"
Papildu izglītība Ārstnieciskā teipošana
Nūjošana
TRX
Facilitācijas tehnikas motorās attīstības veicināšanai bērniem līdz gada vecumam
Darba apraksts Sniedz fizioterapeita konsultācijas, izglīto un apmāca klientus un klientu piederīgos
Vada gan individuālās, gan grupu nodarbības:
 • ārstnieciskā vingrošana zālē,
 • ārstnieciskā vingrošana baseinā,
 • nūjošana,
 • TRX nodarbības.
Lāsma ir Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedre

 • Sertificēta fizioterapeite - Arta Kukle 
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Ffizioterapeits"
Papildu izglītība Medical Taping Concept for Physiotherapists (Basic)
Sporta masāža
Pacienta funkcionālā izmeklēšana
Grūtnieču masāža
Miofasciālās tehnikas

 • Fizioterapeits - Eduards Matvejevs
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits"
Papildu izglītība Ārstnieciskā teipošana
Nūjošana
TRX
Darba apraksts Sniedz fizioterapeita konsultācijas
Vada individuālās un grupu nodarbības

 • Fizioterapeite - Elizabete Gorbunova
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits"
Papildu izglītība Ārstnieciskā teipošana
Darba apraksts Sniedz fizioterapeita konsultācijas
Vada individuālās un grupu nodarbības

 • Sertificēts fizioterapeits - Jānis Rieba
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits" ar specializāciju sporta jomā
Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē
Papildu izglītība Medicīniskā teipošana
Nūjošana
TRX
Darba apraksts Sniedz fizioterapeita konsultācijas
Vada individuālās un grupu nodarbības

 • Fizioterapeite - Jekaterina Bogdanova
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits"
Profesionālais bakalaura grāds Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē
Papildu izglītība Ārstnieciskā teipošana
PNF terapeitiskās tehnikas
Slinga terapija
Darba apraksts Sniedz fizioterapeita konsultācijas
Vada fizioterapijas individuālās un grupu nodarbības

 • Fizioterapeite - Lāsma Balklava
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits" ar specializāciju sporta jomā
Profesionālais bakalaura grāds Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē
Papildu izglītība Ārstnieciskā teipošana
TRX
Darba apraksts Sniedz fizioterapeita konsultācijas
Vada individuālās un grupu nodarbības

 • Sertificēta fizioterapeite - Oksana Dolotina
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits"
Šobrīd studē RSU maģistra programmā "Rehabilitācija"
Papildu izglītība Ārstnieciskā teipošana
Slinga terapija
Šrota terapija
Darba apraksts Sniedz fizioterapeita konsultācijas
Vada individuālās un grupu nodarbības
Oksana ir Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedre

 • Fizioterapeits - Reinis Šteinbergs
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits"
Papildu izglītība Klasiskā masāža
Darba apraksts Sniedz fizioterapeita konsultācijas
Vada individuālās un grupu nodarbības

 • Trenažieru zāles instruktors - Rihards Jānis Grūbe
Izglītība 4.kursa students Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā
Papildu izglītība Ārstnieciskā teipošana
Klasiskā masāža
Darba apraksts Vada individuālās nodarbības tenažieru zālē

 • Sertificēts fizioterapeits - Ritvars Gritāns
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits"
Darba apraksts Veic klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanu un fizioterapeitisko ārstēšanu
Sniedz fizioterapeita konsultācijas
Vada ārstnieciskās vingrošanas nodarbības zālē un baseinā
Vada nodarbības trenažieru zālē un individuālās fizioterapijas nodarbības

 • Fizioterapeits - Stepans Tanasi
Izglītība Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju "Fizioterapeits" ar specializāciju sporta jomā
Papildu izglītība Medicīniskā teipošana
Nūjošana
Segmentārā masāža
Sporta masāža
TRX
Darba apraksts Veic klientu funkcionālo izmeklēšanu
Stepans ir Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedrs un Latvijas Ārstu biedrības biedrs

 

 • Psiholoģe - Mg. psych. Aira Mackeviča

Izglītība

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā

Darba apraksts

Sniedz individuālas konsultācijas

Vada grupu nodarbības un lekcijas


 • Klīniskais un veselības psihologs - Mg. psych. Edīte Kaugure

Izglītība

Augstākā profesionālā izglītība ar iegūtu psihologa kvalifikāciju

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā ar kvalifikāciju "Psihologs"

Papildu izglītība

Geštaltterapijas specialists (apmācībā)

Mediators

Darba apraksts

Sniedz individuālas konsultācijas

Vada grupu nodarbības un lekcijas

Ir mediators

Edīte ir Latvijas Psihologu biedrības biedre un Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas biedre


 • Klīniskais un veselības psihologs - Mg. psych., Bc. philol. Laura Regzdiņa-Pelēķe

Izglītība

Bakalaura grāds ar iegūtu psihoterapijas speciālista izglītību Psihoorganiskajā analīzē

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā ar kvalifikāciju "Psihologs"

Laura ir Ir Latvijas Psihologu biedrības, Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas, Latvijas psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrības biedre