Palīgšuvējs

Izglītības programma

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Programmas kods

22 542 021

Iegūstamā kvalifikācija

Šuvēja palīgs

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

2 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 

 • Lietišķā latviešu valoda
 • Lietišķā svešvaloda (angļu vai vācu)
 • Darba un saistību tiesības
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Profesionālā saskarsme
 • Vides un veselības zinības
 • Komercdarbības pamati
 • Datormācība
 • Lietišķie aprēķini
 • Materiālmācība
 • Krāsu mācība un kompozīcija
 • Tekstiltehnoloģijas
 • Apģērbu konstruēšana un remonts
 • Šūšanas iekārtas un instrumenti
 • Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas
 • Sports
 • Prakse
Darba iespējas Šuvēja palīgs strādā visu veidu šūto izstrādājumu izgatavošanas uzņēmumos un darbnīcās.
Pienākumi Vadoties pēc instruktāžām, piedalīties šūto izstrādājumu izgatavošanas procesā, veicot tā sagatavošanas un noslēguma darbus, kā arī apstrādāt šūto izstrādājumu mezglus un detaļas, izmantojot atbilstošus materiālus, iekārtas un apstrādes paņēmienus.
Tev piemīt Radošums, roku veiklība, mākslinieciskā iztēle, pacietība, gaumes izjūta, precizitāte.