Palīgšuvējs

Izglītības programma

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Programmas kods

22 542 021

Iegūstamā kvalifikācija

Šuvēja palīgs
Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība, 9 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

2 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Šuvēja palīgs var strādāt visu veidu šūto izstrādājumu izgatavošanas uzņēmumos un darbnīcās vadoties pēc instruktāžām, piedalās šūto izstrādājumu izgatavošanas procesā, veicot tā sagatavošanas un noslēguma darbus, kā arī apstrādā šūto izstrādājumu mezglus un detaļas, izmantojot atbilstošus materiālus, iekārtas un apstrādes paņēmienus.

Mācību priekšmeti

 

 • Lietišķā latviešu valoda
 • Lietišķā svešvaloda (angļu vai vācu)
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Darba un saistību tiesības
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Profesionālā saskarsme
 • Vides un veselības zinības
 • Komercdarbības pamati
 • Datormācība
 • Lietišķie aprēķini
 • Materiālmācība
 • Krāsu mācība un kompozīcija
 • Tekstiltehnoloģijas
 • Apģērbu konstruēšana un remonts
 • Šūšanas iekārtas un instrumenti
 • Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas
 • Sports
 • Kvalifikācijas prakse (420 st.)