Tirdzniecības zāles darbinieks

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

22 341 02

Iegūstamā kvalifikācija

Tirdzniecības zāles darbinieks
Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1 gads

Iegūstamais izglītības dokuments

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Tirdzniecības zāles darbinieks var strādāt mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikalos, izprot preču izvietošanas principus tirdzniecības zālē un plauktos – var veikt to iekraušanu, pārvietošanu, izkraušanu, izvietošanu plauktos un vitrīnās; pieņemt preces pēc daudzuma un kvalitātes, pārbaudīt to atbilstību dokumentiem un tirdzniecības prasībām, prot apkalpot klientus, strādāt ar  dokumentāciju tirdzniecības jomā.

Mācību priekšmeti

 • Lietišķā latviešu valoda
 • Pirmā liet.svešvaloda (angļu, vācu)
 • Lietišķā informātika
 • Darījumu matemātika
 • Lietišķā saskarsme
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Higiēnas un sanitārijas pamati
 • Biznesa ekonomikas pamati 
 • Lietvedība un tiesību pamati 
 • Otrā liet.svešvaloda (krievu)
 • Tirdzniecības tehnoloģijas
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Pārtikas/nepārtikas prečzinības
 • Uzskaites pamati
 • Mārketinga komunikācijas pamati
 • Praktiskās mācībās komercfirmā
 • Kvalifikācijas prakse (420 st.)