Vēstules bilde

Sociālās integrācijas valsts aģentūra atrodas Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV 2015

Tālruņa bilde

Uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru var piezvanīt pa tālruni 67769890

Datora bilde

Elektroniskās vēstules var nosūtīt uz adresi pasts@siva.gov.lv.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra palīdz cilvēkiem ar invaliditāti atgriezties sabiedrībā. Palīdz uzlabot veselību. Palīdz iegūt izglītību un atrast darbu.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā var iemācīties vadīt automašīnu, iegūt autovadītāja apliecību un pielāgot automašīnu braukšanai. Lai mācītos vadīt automašīnu, no ārsta ir jāsaņem atzinums.

Lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīvi, Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Kas ir sociālā rehabilitācija?

Sociālā rehabilitācija ir pakalpojums, kas uzlabo cilvēka veselību un palīdz atgriezties sabiedrībā.

Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dažādām cilvēku grupām:

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, cilvēkam ir jāiet uz sociālo dienestu un jāinformē sociālie darbinieki. Sociālie darbinieki izvērtē, vai cilvēkam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Tad sociālie darbinieki pastāsta, kādi dokumenti cilvēkam ir jāiesniedz. Pēc tam sociālie darbinieki visus dokumentus nogādā Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbiniekiem izvērtēšanai.

Sociālās rehabilitācijas laikā cilvēkam ir iespēja saņemt:

 • ārsta konsultācijas
 • sociālā darbinieka konsultācijas
 • sociālā rehabilitētāja un sociālā aprūpētāja atbalstu
 • ergoterapeita konsultācijas. Ergoterapijas nodarbību laikā cilvēks uzlabo ikdienas aktivitāšu spējas, saņem konsultācijas par tehniskajiem palīglīdzekļiem un par vides pielāgošanu
 • fizioterapijas pakalpojumus – konsultācijas, nodarbības grupā un individuāli, nūjošanu, slinga terapiju, ārstniecisko vingrošanu baseinā, individuāla vingrinājumu komplekta izstrādi, ūdens aerobiku
 • ūdens dziedniecības procedūras
 • fizikālās procedūras
 • masāžas
 • tvaika pirts un baseina apmeklēšanu
 • ārstnieciskās aplikācijas – ar dūņām, māliem, parafīnu vai kalnu vasku

 

Kas ir profesionālā rehabilitācija?

Profesionālā rehabilitācija ir pakalpojums, kura laikā cilvēks var apgūt jaunu profesiju un uzturēt savu veselību. Pakalpojums palīdz cilvēkam atgriezties sabiedrībā un atrast darbu.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā.

Cilvēkiem ar invaliditāti mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā ir bez maksas.

 

Lai varētu mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, cilvēkam ir jāsaņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums.

 

Kas ir profesionālās piemērotības noteikšana?

Profesionālās piemērotības noteikšana ir pakalpojums, kura laikā nosaka, kādu profesiju cilvēkam ir ieteicams mācīties.

Cilvēkiem ar invaliditāti šis pakalpojums ir bez maksas.

Profesionālās piemērotības noteikšana ilgst līdz 10 dienām.

Profesionālās piemērotības noteikšanu veic Slokas ielā 61, Jūrmalā.

Lai pieteiktos profesionālās piemērotības noteikšanai, ir jāzvana vai jāraksta. Zvanīt var pa tālruni 29249084. Elektroniskās vēstules var sūtīt uz e-pastu a href=mailto:ppn@siva.gov.lv>ppn@siva.gov.lv.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir nepieciešami dokumenti:

 • veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegta invaliditātes izziņa ar norādi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību – apgūt profesiju
 • ģimenes ārsta izziņa par cilvēka pašreizējo veselības stāvokli
 • pase
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (oriģināls ar sekmju izrakstu vai izziņa no mācību iestādes)
 • invalīda apliecība
 • 4 fotogrāfijas (3x4 cm)

Vēstules bilde

Dokumenti jāiesniedz:

Slokas iela 61, Jūrmala, Dubulti, LV – 2015

Tālruņa bilde

Vairāk informācijas saņemsiet zvanot pa tālruni: 29249084

Datora bilde

Ērtākai saziņai izmantojiet e-pastu: ppn@siva.gov.lv

 

Mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā

Cilvēks ar pamatizglītību vai vidējo izglītību var mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var iemācīties kļūt par:

 • datorsistēmu tehniķi
 • pavāru
 • rūpniecības komercdarbinieku
 • veļas mazgātāju un gludinātāju
 • pavāra palīgu
 • konditora palīgu
 • informācijas ievadīšanas operatoru
 • elektroiekārtu montētāju
 • tirdzniecības zāles darbinieku
 • palīgšuvēju
 • montāžas darbu atslēdznieku
 • dārzkopi
 • floristu
 • koksnes materiālu apstrādātāju
 • lietvedi
 • noliktavas darbinieku

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var apgūt arī Apdrukas tehnoloģijas.

Pēc vidusskolas beigšanas var iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai arodizglītību.

Jūrmalas profesionālā vidusskola atrodas Slokas ielā 68, Jūrmalā.

Lai uzzinātu vairāk var zvanīt pa tālruni 28304941.

Elektroniskās vēstules var sūtīt uz jpv@siva.gov.lv.

 

Studijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā

Cilvēks ar vidējo izglītību var studēt jeb mācīties Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā.

Koledžā var iemācīties kļūt par:

 • datorsistēmu un datortīklu administratoru
 • grāmatvedi
 • komercdarbības speciālistu
 • personāla speciālistu
 • programmētāju
 • surdotulku
 • viesnīcu pakalpojumu organizatoru

Pēc Koledžas beigšanas var iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Koledža atrodas Slokas ielā 61, Jūrmalā.

Lai uzzinātu vairāk var zvanīt pa tālruni 29466508.

Elektroniskās vēstules var sūtīt uz koledza@siva.gov.lv.

 

Kā notiek mācības?

Mācību laikā cilvēki ar invaliditāti mācās speciāli pielāgotās telpās. 

Pielāgotajās telpās cilvēki ar invaliditāti iekļūst ar īpaša aprīkojuma palīdzību.

Īpašs aprīkojums ir speciāli pacēlāji.

Speciāli pacēlāji ir ēkās, kurās nav lifta.

Speciālie pacēlāji palīdz cilvēkam riteņkrēslā tikt augšā un lejā pa kāpnēm.

 

Cilvēki ar invaliditāti mācībās var izmantot pielāgotus datorus.

Pielāgots dators ir ar pielāgotu klaviatūru. 

Pielāgotā klaviatūra palīdz cilvēkam ar invaliditāti vieglāk izpildīt uzdevumus.

Cilvēkiem ar invaliditāti mācību laikā ir pieejamas īpaši piemērotas un ērtas mēbeles.

Piemērotas mēbele var būt darba galds, kuram ir viegli mainīt augstumu.

Pie tāda galda cilvēks, kuram ir grūti ilgi sēdēt,

var strādāt arī stāvot kājās.

 

Nedzirdīgiem cilvēkiem palīdz zīmju tulks.

Zīmju tulku sauc par surdotulku.

Neredzīgi cilvēki var lietot Braila rakstu.

 

Cilvēki ar invaliditāti var izmantot speciālu transportu.

Speciālais transports ir pielāgotas automašīnas.

Pielāgotās automašīnās var braukt cilvēki riteņkrēslos un cilvēki ar kustību traucējumiem.

 

Cilvēki ar invaliditāti var trenēties pielāgotā trenažieru zālē.

Trenažieru zāle ir sporta zāle.

Sporta zālē ir rīki sporta treniņiem.

Rīkus smaguma celšanai un vingrošanai sauc par trenažieriem.

Arī cilvēki ritiņkrēslā var izmantot trenažieru zāli un baseinu.

Baseinā ir speciāls pacēlājs.

Speciālais pacēlājs palīdz cilvēkam iekļūt un izkļūt no ūdens.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir lifti.

Lifti cilvēkam palīdz nokļūt vajadzīgajā stāvā.

Cilvēki ar invaliditāti var brīvi pārvietoties pa visiem ēkas stāviem.

Katrā stāvā ir pielāgotas tualetes.

 

Mācību laikā cilvēki ar invaliditāti dzīvo pielāgotās istabiņās.