Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir iestāde.

Tā atrodas Jūrmalā, Dubultu prospektā 71.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir lifti.

Lifti cilvēkam palīdz nokļūt vajadzīgajā stāvā.

Cilvēki ar invaliditāti var brīvi pārvietoties pa visiem ēkas stāviem.

Katrā stāvā ir pielāgotas tualetes.

Sociālās integācijas valsts aģentūras nosaukuma saīsinājums ir SIVA.

Uz SIVA var piezvanīt pa tālruni 67769890.

Elektroniskās vēstules var nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@siva.gov.lv.

SIVA sniedz dažādus pakalojumus:

 • sociālo rehabilitāciju;
 • profesionālo rehabiltāciju;
 • profesionālās piemērotības noteikšanu;
 • auto vadītāju apmācības;
 • auto pielāgošanu.

SIVA sniegtie pakalpojumi:

 • atvieglo un uzlabo cilvēku dzīvi;
 • palīdz cilvēkam atgriezties sabiedrībā;
 • uzlabo cilvēka veselību;
 • palīdz cilvēkam iegūt izglītību un atrast darbu.

Kas ir sociālā rehabilitācija?

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums uzlabo cilvēka veselību un palīdz cilvēkam atgriezties sabiedrībā.

Bez maksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem dažādas cilvēku grupas:

Rehabilitācijas kurss tiek sniegts pēc individuāla plāna.

Kā var pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumam?

Vispirms cilvēkam ir jāiet uz sociālo dienestu un jāinformē sociālie darbinieki.

Sociālā dienesta darbinieki pastāsta par nepieciešamajiem dokumentiem.

Tad sociālie darbinieki no cilvēka saņemtos dokumentus nosūta uz SIVA.

SIVA darbinieki izskata dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Kādus pakalpojumus cilvēks saņem sociālās rehabilitācijas laikā?

 • Ārsta konsultācijas;
 • Sociālā darbinieka konsultācijas;
 • Sociālā rehabilitētāja un sociālā aprūpētāja atbalstu;
 • Ergoterapeita konsultācijas;
 • Ergoterapijas nodarbības. To laikā cilvēks:
  • uzlabo savas ikdienas prasmes;
  • saņem konsultācijas par tehniskajiem palīglīdzekļiem;
  • saņem ieteikumus vides pielāgošanai.
 • Fizioterapijas pakalpojumus:
  • konsultācijas,
  • nodarbības grupā un individuāli,
  • nūjošanu,
  • slinga terapiju,
  • ārstniecisko vingrošanu baseinā,
  • individuāla vingrinājumu komplekta izstrādi.
 • Ārstnieciskās ūdens procedūras;
 • Fizikālās procedūras;
 • Masāžas;
 • Tvaiku pirts un baseina apmeklēšanu;
 • Ārstnieciskās aplikācijas ar:
  • dūņām,
  • māliem,
  • parafīnu,
  • kalnu vasku.

Kas ir profesionālā rehabilitācija?

Profesionālā rehabilitācija ir pakalpojums.

Tā laikā cilvēks var apgūt jaunu profesiju un uzturēt savu veselību.

Pakalpojums palīdz cilvēkam atgriezties sabiedrībā un atrast darbu.

SIVA piedāvā mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA Koledžā.

Cilvēkiem ar invaliditāti mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA Koledžā ir bez maksas.

Pirms mācībām Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā cilvēkam ir jāsaņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums.

Kas ir profesionālās piemērotības noteikšana?

Profesionālās piemērotības noteikšana ir pakalpojums.

Tā laikā nosaka cilvēkam piemērotāko profesiju un mācību programmu.

Cilvēkiem ar invaliditāti šis pakalpojums ir bez maksas.

Profesionālās piemērotības noteikšana ilgst līdz 10 dienām.

Profesionālās piemērotības noteikšanu veic Slokas ielā 61, Jūrmalā.

Pieteikties profesionālās piemērotības noteikšanai var zvanot vai rakstot.

Zvanīt var pa tālruni 29249084.

Elektroniskās vēstules var sūtīt uz e-pastu ppn@siva.gov.lv.

Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešami dokumenti:

 • veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegta invaliditātes izziņa. Izziņā ir jābūt norādei par vajadzību apgūt profesiju;
 • ģimenes ārsta izziņa par cilvēka pašreizējo veselības stāvokli;
 • pase;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Jāiesniedz dokumentu oriģināls ar sekmju izrakstu vai izziņa no mācību iestādes;
 • invaliditātes apliecība;
 • 4 fotogrāfijas. Fotogrāfiju izmēram ir jābūt 3x4 cm.

Dokumenti ir jāiesniedz Slokas ielā 61, Jūrmalā.

Mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā

Cilvēks ar pamatizglītību vai vidējo izglītību var mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var kļūt par:

 • datorsistēmu tehniķi;
 • pavāru;
 • rūpniecības komercdarbinieku;
 • veļas mazgātāju un gludinātāju;
 • pavāra palīgu;
 • konditora palīgu;
 • informācijas ievadīšanas operatoru;
 • elektroiekārtu montētāju;
 • tirdzniecības zāles darbinieku;
 • palīgšuvēju;
 • montāžas darbu atslēdznieku;
 • dārzkopi;
 • floristu;
 • koksnes materiālu apstrādātāju;
 • lietvedi;
 • noliktavas darbinieku.

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var apgūt arī Apdrukas tehnoloģijas.

Pēc vidusskolas beigšanas var iegūt kādu no izglītībām:

 • profesionālo pamatizglītību;
 • profesionālo vidējo izglītību;
 • vai arodizglītību.

Jūrmalas profesionālā vidusskola atrodas Slokas ielā 68, Jūrmalā.

Jūrmalas profesionālās vidusskolas tālrunis ir 28304941.

Jūrmalas profesionālās vidusskolas e-pasta adrese ir jpv@siva.gov.lv.

Studijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā

Cilvēks ar vidējo izglītību var studēt jeb mācīties SIVA Koledžā.

SIVA Koledžā var kļūt par:

 • datorsistēmu un datortīklu administratoru;
 • grāmatvedi;
 • komercdarbības speciālistu;
 • personāla speciālistu;
 • programmētāju;
 • surdotulku;
 • viesnīcu pakalpojumu organizatoru.

Pēc SIVA Koledžas beigšanas var iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

SIVA Koledža atrodas Slokas ielā 61, Jūrmalā.

SIVA Koledžas tālrunis ir 29466508.

SIVA Koledžas e-pasta adrese ir koledza@siva.gov.lv.

Kā notiek mācības?

Mācību laikā cilvēki ar invaliditāti mācās speciāli pielāgotās telpās

Pielāgotajās telpās cilvēki ar invaliditāti iekļūst ar īpaša aprīkojuma palīdzību.

Īpašs aprīkojums ir speciāli pacēlāji.

Speciāli pacēlāji ir ēkās bez liftiem.

Speciālie pacēlāji palīdz cilvēkam riteņkrēslā tikt augšā un lejā pa kāpnēm.

Cilvēki ar invaliditāti mācībās var izmantot pielāgotus datorus.

Pielāgots dators ir ar pielāgotu klaviatūru. 

Pielāgotā klaviatūra palīdz cilvēkam ar invaliditāti vieglāk izpildīt uzdevumus.

Cilvēkiem ar invaliditāti mācību laikā ir pieejamas īpaši piemērotas un ērtas mēbeles.

Piemērota mēbele var būt darba galds ar maināmu augstumu.

Pie tāda galda cilvēks var strādāt arī stāvot kājās.

Tāds galds noder cilvēkam, kuram ir grūti ilgi sēdēt.

Nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem cilvēkiem palīdz zīmju tulks.

Zīmju tulku sauc par surdotulku.

Neredzīgi cilvēki var lietot Braila rakstu.

Cilvēki ar invaliditāti var izmantot speciālu transportu.

Speciālais transports ir pielāgotas automašīnas.

Pielāgotās automašīnās var braukt cilvēki riteņkrēslos un cilvēki ar kustību traucējumiem.

Cilvēki ar invaliditāti var trenēties pielāgotā trenažieru zālē.

Trenažieru zāle ir sporta zāle.

Sporta zālē ir rīki sporta treniņiem.

Rīkus smaguma celšanai un vingrošanai sauc par trenažieriem.

Arī cilvēki ritiņkrēslā var izmantot trenažieru zāli un baseinu.

Baseinā ir speciāls pacēlājs.

Speciālais pacēlājs palīdz cilvēkam iekļūt un izkļūt no ūdens.

Mācību laikā cilvēki ar invaliditāti dzīvo pielāgotās istabiņās.

Kas ir auto vadītāju apmācības pakalpojums?

Auto vadītāju apmācību laikā cilvēks iemācās vadīt automašīnu un iegūst autovadītāja apliecību.

Pirms auto vadītāju apmācībām cilvēkam ir jāsaņem ārsta atzinums.

Auto vadītāju apmācībām var pieteikties:

Kas ir auto pielāgošanas pakalpojums?

Auto pielāgošanas pakalpojuma laikā SIVA darbinieki veic uzlabojumus cilvēka automašīnai.

Uzlabojumi palīdz cilvēkam vieglāk braukt ar automašīnu.

Auto pielāgošanas pakalpojumam var pieteikties: