Informācijas ievadīšanas operators

Izglītības programma

Datoru lietošana

Programmas kods

32a 482 00 1

Iegūstamā kvalifikācija

Informācijas ievadīšanas operators
Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība (tikai no 17 gadu vecuma)

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1 gads

Iegūstamais izglītības dokuments

Atestāts par arodizglītību

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Informācijas ievadīšanas operators var strādāt uzņēmumos, kas saistīti ar elektroniskas informācijas ievadīšanu un apstrādi; prot veikt pamatdarbības ar operētājsistēmām, lietot speciālās datorprogrammas, strādā ar biroja lietojumprogrammām – teksta redaktoriem, elektroniskajām tabulām, datu bāzēm, ir apguvis pareizas drukāšanas prasmes, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasmes, kā arī spēj sameklēt vajadzīgo informāciju internetā un izmanto elektronisko pastu.

Mācību priekšmeti

 

 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Informātika
 • Lietišķā svešvaloda (angļu/vācu)
 • Lietišķā latviešu valoda
 • Datora lietojumprogrammas
 • Lietišķā saskarsme
 • Pareizas drukāšanas metode
 • Biroja tehnika
 • Datorizētā lietvedība
 • Darba un saistību tiesības
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Informācijas ievadīšanas tehnoloģijas
 • Kvalifikācijas prakse (560 st.)