Cilvēks pie galda izmanto pielāgoto datora tastatūru

Labklājības ministrijas pētījuma dati rāda, ka Latvijā no visām 193 154 pilngadīgajām personām ar invaliditāti profesionāli nodarbināti ir tikai aptuveni 27%, kas ir uz pusi mazāks rādītājs nekā vidēji Eiropas Savienībā (55%). Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) skaidro, ka efektīvākais ceļš uz veiksmīgu integrēšanos darba tirgū ir profesionālā rehabilitācija, ko Latvijā īsteno SIVA Koledža un Jūrmalas Profesionālā vidusskola, kurās šobrīd līdz pat 31.augustam norit skolēnu un studentu uzņemšana. Cilvēkiem ar invaliditāti mācības un studijas, kā arī cita veida rehabilitācijas pakalpojumi pieejami bez maksas.

Kā rāda Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas dati, Latvijā šobrīd ir 201 549 cilvēki ar invaliditāti, kas ir 10,6% no kopējā iedzīvotāju skaita. No tiem pilngadīgi darbspējas vecumā ir 10,1% jeb 193 154 cilvēki ar invaliditāti. Tomēr nodarbināti no šiem vairāk nekā 193 tūkstošiem cilvēku ir tikai aptuveni 27%. Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti gan lēš, ka realitātē šis procents varētu būt lielāks, jo ne visas personas par savu invaliditāti ziņo darba vietai. Salīdzinoši - no aptuveni 447 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju ar invaliditāti ir 100 miljoni jeb 22,4%, no kuriem nodarbināti ir uz pusi vairāk cilvēku nekā vidēji Latvijā, t.i., aptuveni 55%.
Kā skaidro SIVA vadītāja Ilona Jurševska, iemesli salīdzinoši zemajam Latvijas nodarbinātības rādītājam ir dažādi - sākot no sarežģītiem ārējiem apstākļiem un beidzot ar pašu cilvēku ar invaliditāti neuzņēmību un nedrošību gan profesionāli rehabilitēties, gan pieteikt sevi darba tirgū. Kas attiecas uz ārējiem apstākļiem, trūkst gan tādu darbu, gan darba vides, kas būtu piemērota un pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat trūkst sociālo darbinieku un asistentu atbalsta sniegšanaii. Nereti vainojami darba devēju aizspriedumi un nevēlēšanās darbā ņemt cilvēkus ar invaliditāti.

Kā norāda Jurševska,