Paziņojums! Informācija presei Izglītība

Brīvas vietas bezmaksas apmācībām tuvinieku aprūpei

 Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) aicina ikvienu, kurš ikdienā aprūpē tuvinieku ar invaliditāti vai funkciju traucējumiem, pieteikties bezmaksas apmācībām, kurās varēs pilnveidot savas prasmes un zināšanas, lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu un aprūpi. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc dalībnieki apmācībām tiek aicināti pieteikties savlaicīgi!

Jaunās kompetenču attīstības programmas mērķis ir atbalstīt tuviniekus – cilvēkus, kuri ikdienā rūpējas par saviem ģimenes locekļiem, kaimiņiem, draugiem vai citiem tuviem cilvēkiem ar funkciju traucējumiem un kuriem trūkst atbalsta, zināšanu un prasmju aprūpē.

Programma piedāvā tematiskus moduļus, ļaujot ikvienam izvēlēties un apgūt sev aktuālus tematus. Kopā ir pieci tematiskie moduļi: “Medicīna un aprūpe”, “Saskarsme”, “Sadzīve, vide un ergonomika”, “Aprūpētāja pašaprūpe” un “Tiesības un pienākumi”. Apmācības veidotas tā, lai to saturs būtu aktuāls dažādu funkciju traucējumu aprūpei – dzirdes, redzes, kustību, garīga rakstura u. c.

Apmācības norisināsies četru līdz piecu dienu garumā SIVA telpās, Jūrmalā. Ar zināšanām dalīsies izcila lektoru komanda – SIVA speciālisti (ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, sociālie darbinieki, psihologi un citi). Dalībniekam apmācību laikā tiks nodrošināta bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā Jūrmalā (pēc nepieciešamības), kā arī ēdināšana. 

Iepazīties ar apmācību grafiku un pieteikties apmācībām var SIVA mājaslapā. Apmācību grafiks ir sastādīts visam gadam, bet tuvākās apmācības plānotas moduļos “Aprūpētāja pašaprūpe” (19.02.-22.02.) un “Saskarsme” (18.03.-22.03).

Kompetenču attīstības programma notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projekta “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība.” ietvaros. Projekts un apmācības tiek īstenotas ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Informācija par apmācībām: Liena Pētersone (projekta metodiķe , telefona numurs: +371 22328958,

+371 27064068e-pasta adrese: liena.petersone@siva.gov.lv)