EPR Jaunumi

Novērtējot Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) kolektīva aktīvo un radošo dalību pasākumos, Eiropas rehabilitācijas platformas (EPR) digitālās avīzes ziemas numurā ir sniegta informācija par SIVA.

EPR avīzē rakstīts par iestādes uzsākto dalību Erasmus+ projektā,