EPR Jaunumi

Novērtējot Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) kolektīva aktīvo un radošo dalību pasākumos, Eiropas rehabilitācijas platformas (EPR) digitālās avīzes ziemas numurā ir sniegta informācija par SIVA.

EPR avīzē rakstīts par iestādes uzsākto dalību Erasmus+ projektā, kura ietvaros plānots izstrādāt digitālos rīkus. Ar digitālo rīku palīdzību pieaugušie, kuri nav darba attiecībās, varēs apgūt digitālās un sociālās prasmes, lai celtu savu konkurētspēju darba tirgū.

Izdevumā izcelts arī SIVA organizētais bezmaksas divu dienu informatīvais un praktiskais nodarbību cikls, kas tika rīkots Eiropas profesionālo prasmju nedēļas ietvaros. Nodarbību cikla mērķis bija veicināt Latvijas iedzīvotāju informētību par profesionālās piemērotības noteikšanas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

SIVA kolektīvs ir gandarīts par labo sadarbību un darba novērtējumu.

Attēlā redzama viena no EPR pasākumu dalībnieku kopbildēm (attēla autors - EPR)