Attēls, kurā redzama viena no Eiropas rehabilitācijas platformas pasākuma dalībnieku kopbildēm
Attēls, kurā redzama pasākuma darba kārtība
Attēls, kurā redzamas veiktā pētījuma autores