ESF Izglītība Izlaidums Jaunumi
ESF projekta absolventu un darbinieku kopbilde

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 strauji tuvojas noslēgumam un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā aizvadīti tā pēdējie 3 prasmju programmu izlaidumi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Šī gada 10.septembrī apliecības saņēma 8 projekta dalībnieki par prasmju programmas “Maizes un konditorijas izstrādājumu iesaiņošana”, “Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu šķirošana” un “Veļas šķirotājs, marķētājs” apguvi.

15.septembrī sveicām 3 brašus un centīgus dalībniekus no prasmju programmas “Preču komplektēšana”, savukārt 17.septembrī projektā aizvadījām pēdējo – noslēdzošo izlaidumu 4 dalībniekiem no prasmju grupām “Grīdas mazgāšana”, “Maizes un konditorijas izstrādājumu iesaiņošana” un “Veļas šķirotājs, marķētājs “.