Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņu izšūtie raibie un spilgtie mini kvilti

Labdarības akcijas ietvaros 13.Starptautiskajā festivālā “Rīgas Tekstilmozaīka 2021” ir skatāma SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas absolventu izveidotā mini kviltu izstāde “Pa saulei”.

Izstāde ir tapusi mūsu pieredzējušās skolotājas Kristīnes Lagzdiņas vadībā. Tajā ir redzami Jūrmalas profesionālās vidusskolas 2020./2021.mācību gada absolventu – šuvēju palīgu – radošie darbi.

Izstādi ir iespējams apmeklēt VEF Kultūras pilī līdz pat 19.septembrim. Priecājamies par savu audzēkņu prasmīgo veikumu un skolotājas ieguldīto darbu, zināšanu un prasmju nodošanā saviem audzēkņiem!

Papildu informācija (www.vefkp.lv):
13. Starptautiskais festivāls „Rīgas Tekstilmozaīka 2021” norisinās no 18. augusta līdz 19. septembrim, un šoreiz festivāls ir ne tikai Rīgas pilsētas svētku programmas, bet arī  starptautisko Hanzas dienu daļa, piedāvājot skatītājiem gan Latvijas, gan ārvalstu tekstilmozaīkas izstādes un konkursus.
Festivāls ir ne tikai kā atskaites punkts biedrības “Latvijas tekstilmozaīka” gada paveiktā apkopošanai, apzinoties šī gada festivāla tēmu, īpašs akcents ir likts uz Latvijas kultūras mantojuma nozīmi latviskās identitātes veicināšanā. Festivālā plašākai publikas apskatei tiks piedāvātas vairākas izstādes: biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” biedru tekstilmozaīkas darbu izstāde „Raibā pasaule”, starptautiskā somu konkursa „Mana ceļojuma soma” izstāde, starptautiskā izstāde „Galdiņ, klājies!”, kurā redzami galdauti un priekšauti aplikācijas un tekstilmozaīkas tehnikā, kā arī mazo formu un rotaļlietu izstāde „Mazā, raibā pasaule”. Labdarības akcijas ietvaros festivālā prezentēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamo ar invaliditāti mini kviltu izstāde „Pa saulei”.
Plašākai apskatei biedrība “Latvijas tekstilmozaīka” arī piedāvā biedrības dalībnieces Ilzes Šuļjas apģērbu kolekciju „Es, meitiņa, kā rozīte”.
Kā viesautore savus darbus eksponēs EQA (Eiropas Tekstilmozaīkas Asociācija) dalībvalstu pārstāve Galla Grotto (Francija/Krievija) savā personālizstādē „Nezināmo sieviešu enciklopēdija”.