Atzinības raksts - Izglītības portāls Uzdevumi.lv izsaka atzinību mācību iestādei - SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola - par aktīvu portāla iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu

Lepojamies ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācībspēkiem par aktīvu tehnoloģiju un resursu izmantošanu mācību procesa organizēšanā, motivējot un atbalstot audzēkņus izmantot uzdevumi.lv piedāvātos digitālos risinājumus mācību procesā.

Ar uzdevumi.lv platformas palīdzību SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamie izpildīja 6498! uzdevumus 2021./2022. m.g. I semestrī.

Novēlam neatlaidību, produktivitāti un radošumu mācību vielas apguvē arī turpmāk!

Droši varam teikt – mēs izmantojam dažādus resursus, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu.