Jūrmalas profesionālās vidusskolas absolventi, kas ieguvuši Šuvēja palīga kvalifikāciju, sēž krēslos, turot rokā maijpuķītes, izglītības dokumentus un dāvanas. Aiz viņiem kājās stāv skolas personāls. Visiem klātesošajiem ir uzvilktas sejas maskas.

Šī gada 25., 28.maijā un 1.jūnijā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - SIVA) Jūrmalas profesionālajā vidusskolā norisinājās profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, kur 11 audzēkņi ieguva profesionālo kvalifikāciju - "Šuvēja palīgs" (4 audzēkņi), "Galdnieka palīgs" (3 audzēkņi) un "Datorsistēmu tehniķis" (4 audzēkņi).

Aizvadīts sarežģīts mācību posms. Lai gan mācību darbs noritēja attālināti, audzēkņi veiksmīgi apguva teorētiskās un praktiskās iemaņas, par ko liecina pozitīvie kvalifikācijas prakses raksturojumi un labie rezultāti profesionālās kvalifikācijas eksāmenos. SIVA komanda īpaši lepojas par atzinīgajiem vārdiem, ko par audzēkņu profesionālo sagatavotību, apņēmību un centību saņēma no profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļiem - nozaru profesionāļiem.

Audzēkņu profesionālo sagatavotību ietekmē veiksmīga sadarbība ar darba devējiem, kuri piedāvā kvalifikācijas prakses vietas. Tāpēc pateicamies darba devējiem: SIA "Vaives", SIA "Troll Smiltene", SIA "DUCK WOODWORKS", SIA "GRATIJAS", Valsts sociālās aprūpes centram "Kurzeme", Rēzeknes pilsētas domes pārvaldei "Sociālais dienests" Pensionāru sociālo pakalpojumu centram, pašnodarbinātajai Aigai Stūrītei, Jūrmalas centrālajai bibliotēkai, Ilūkstes novada pašvaldībai.

SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas kolektīvs lepojas ar saviem absolventiem un vēl viņiem panākumus darba gaitās.