Jaunumi Paziņojums!
Informējam, ka ir mainīta Sociālās integrācijas valsts aģentūras oficiālā elektroniskā pasta adrese. Lūdzam turpmāk sazināties ar mums rakstot e-pastu uz pasts@siva.gov.lv