Izglītība
Apmācības tuvinieku aprūpei ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem. Pieteikšanās 2024. gada grupās.

Uzsākta pieteikšanās 2024.gada apmācībām tuvinieku aprūpei

Aicinām tuviniekus, kuri aprūpē ģimenes locekli ar invaliditāti vai funkcionēšanas traucējumiem, pieteikties apmācībām, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.

Apmācībām var pieteikties ģimenes loceklis, kaimiņš, draugs, brīvprātīgais, kurš savā ikdienā uzņēmies rūpes par personu ar funkcionālajiem traucējumiem, neprofesionālis.

Apmācības sastāv no piecām tēmām: “Medicīna un aprūpe”, “Saskarsme”, “Sadzīve, vide un ergonomika”, “Aprūpētāja pašaprūpe” un “Tiesības un pienākumi”.

 • Apmācību ilgums 4 vai 5 dienas, izvēloties sev piemērotāko moduli:

A – vispārīgie moduļi (4 dienu apmācības/ 30 akad. stundas)

B – specializētie moduļi (1 dienas apmācības) atbilstoši aprūpējamā funkcionālo traucējumu veidam.

 • Apmācības ir bez maksas (apmaksātas projekta* ietvaros)
 • Apmācības notiek SIVA Koledžā Jūrmalā, Slokas ielā 68 un 61. Apmācību formāts – praktiski uzdevumi.
 • Apmācības nodrošina SIVA speciālisti (fizioterapeiti, ergoterapeiti, psihologi, pedagogi u. c. speciālisti), sociālās jomas eksperti.
 • Nodrošināta izmitināšana dienesta viesnīcā (apmaksāta projekta* ietvaros).
 • Nodrošināta ēdināšana (apmaksāta projekta* ietvaros).

Medicīna un aprūpe

Apmācībās uzzināsi, kā:

 • sekot un izvērtēt aprūpējamā veselības kopējo stāvokli;
 • radīt veselīgu un pozitīvu vidi aprūpējamajam;
 • atpazīt ar ķermeņa higiēnu saistītas problēmas un novērst;
 • izvēlēties piemērotus ķermeņa un intīmās higiēnas kopšanas līdzekļus, pareizi tos lietot;
 • atpazīt dzīvībai bīstamus gadījumus;
 • nokomplektēt mājas aptieciņu;
 • atpazīt medikamentu radītos blakus efektus.

Saskarsme

Apmācībās uzzināsi, kā:

 • sniegt aprūpējamajam psiholoģisku un emocionālu atbalstu;
 • atpazīt emociju izpausmes ķermenī;
 • rosināt sarunu ar aprūpē iesaistītajiem speciālistiem;
 • veidot savstarpēji atbalstošas attiecības ar aprūpējamo;
 • atpazīt noliegšanu, paškaitējošu uzvedību;
 • iedrošināt aprūpējamo būt aktīvam un patstāvīgam;
 • sekot līdzi aprūpējamā labbūtībai;
 • mazināt aprūpējamajam stresa un izdegšanas riskus;
 • mazināt atkarību veidošanās riskus.

Sadzīve, vide un ergonomika

Apmācībās uzzināsi, kā:

 • lietot ergonomikas principus aprūpes procesā;
 • lietot universālā dizaina principus;
 • atpazīt un novērst iekšējās un ārējās vides riska faktorus;
 • novērst kritienu riska faktorus;
 • izmantot tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējas;
 • ievērot izmantojamo tehnisko palīglīdzekļu drošu lietošanu.

Tiesības un pienākumi

Apmācībās uzzināsi, kā:

 • ievērot aprūpējamā tiesības un aizstāvēt viņa intereses;
 • nodrošināt aprūpējamā tiesību aizstāvību un pārstāvību;
 • atbalstīt aprūpējamo, lai iegūtu vai atjaunotu invaliditāti;
 • atpazīt situācijas, kad nepieciešama formālā aprūpētāja iesaiste;
 • pieprasīt valsts, pašvaldības vai privātos aprūpes pakalpojumu,
 • aizstāvēt savas un aprūpējamā tiesības nodarbinātības jautājumos;
 • orientēties sociālos pakalpojumos;
 • pieprasīt un izmantot savai un aprūpējamā situācijai atbilstošos valsts un pašvaldību sociālās palīdzības veidus.

Aprūpētāja pašaprūpe

Apmācībās uzzināsi, kā:

 • atpazīt emociju izpausmes ķermenī;
 • atrast psiholoģisku un emocionālu atbalstu;
 • pieņemt un adaptēties pārmaiņām;
 • būt atvērtam un uzdot jautājumus;
 • risināt konfliktsituācijas;
 • veidot savstarpēji atbalstošas attiecības ar aprūpējamo;
 • sekot līdzi savai labbūtībai;
 • atpazīt un mazināt stresa un izdegšanas riskus.

2024.gada apmācību kalendārs: *

A modulis

apgūstams jebkuram, neatkarīgi no tuvinieka funkcionālo traucējumu veida

B modulis

apgūstams pēc A moduļa, atkarībā no tuvinieka funkcionālo traucējumu veida

08.01. - 11.01.

Saskarsme

12.01.

Garīga rakstura traucējumi

22.01. - 25.01.

Tiesības un pienākumi

26.01.

Garīga rakstura traucējumi

19.02. - 22.02.

Aprūpētāja pašaprūpe

_

_

18.03. - 21.03.

Saskarsme

22.03.

Redzes traucējumi

08.04. - 11.04.

Aprūpētāja pašaprūpe

_

_

20.05. - 23.05.

Saskarsme

24.05.

Dzirdes traucējumi

17.06. - 20.06.

Medicīna un aprūpe

21.06.

Garīga rakstura traucējumi (mainīts!)

22.07. - 25.07.

Saskarsme

26.07.

Garīga rakstura traucējumi

26.08. - 29.08.

Tiesības un pienākumi

_

_

23.09. - 26.09.

Medicīna un aprūpe

27.09.

Garīga rakstura traucējumi

21.10. - 24.10.

Medicīna un aprūpe

25.10.

Kustību traucējumi

25.11. - 28.11.

Sadzīve, vide un ergonomika

29.11.

Dzirdes traucējumi

16.12. - 19.12.

Sadzīve, vide un ergonomika

20.12.

Redzes traucējumi

Plānotie apmācību datumi var mainīties

Aicinām sekot līdzi informācijai SIVA mājaslapā un Facebook.

Tālrunis informācijai: +371 27 064 068

*Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projektu “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība.” (Nr.3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001), kura ietvaros ir izstrādāta kompetenču attīstības programma personu ar funkcionāliem traucējumiem tuviniekiem-neformālajiem aprūpētājiem. Kopumā līdz 2025.gadam plānojam apmācīt 100 personas.