Izglītība
Ziemas uzņemšana SIVA izglītības iestādēs. Pieteikties var zvanot uz telefona numuriem +371 26016516 vai +371 29249084, vai +371 29187093 vai rakstot uz ppn@siva.gov.lv. Vairāk informācijas www.siva.gov.lv.

SIVA aicina ikvienu personu ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem vecumā no 15 gadiem līdz pat pensijas vecumam izmantot iespēju jau šajā ziemā uzsākt mācības kādā no aktuālajām profesionālās izglītības un studiju programmām Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai SIVA Koledžā.

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir iespēja iegūt vidējo profesionālo izglītību, kā arī pilnveidot sevi dažādās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās. Savukārt, SIVA Koledžā var iegūt īsā cikla profesionālo augstāko izglītību. Mācības SIVA izglītības iestādēs personām ar invaliditāti un funkcionēšanas traucējumiem ir par valsts budžeta līdzekļiem!

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ziemas uzņemšana notiek:

  • Profesionālās tālākizglītības programmā "Dārzkopība", kvalifikācija "Dārzkopis", mācību ilgums 960 stundas, mācību sākums 08.01.2024.;
  • Profesionālās tālākizglītības programmā "Ēdināšanas pakalpojumi", kvalifikācija "Konditora palīgs", mācību ilgums 684 stundas, mācību sākums 19.02.2024;
  • Profesionālā pilnveides programmā "Preču izvietošana tirdzniecības zālē", mācību ilgums 510 stundas, mācību sākums 29.01.2024.;
  • Profesionālā pilnveides programmā "Preču marķēšana", mācību ilgums 658 stundas, mācību sākums 19.02.2024.;
  • Profesionālā pilnveides programmā "Stādu sagatavošana un podošana", mācību ilgums 480 stundas, mācību sākums 18.03.2024.

 SIVA Koledžā ziemas uzņemšana notiek:
 

  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā "Viesnīcu servisa vadība", kvalifikācija "Viesnīcu pakalpojumu organizators", studiju ilgums 2,5 gadi, studiju sākums 2024.gada februāris.

SIVA izglītības iestādēs ir radīta īpaši pielāgota vide, lai nodrošinātu visas ērtības un nepieciešamo atbalstu. Studentiem un audzēkņiem mācību laikā ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā, ir nodrošināta ēdināšana pēc nepieciešamības, kā arī SIVA nodrošina transportu uz dienesta viesnīcu mācību laikā. Visa mācību procesa laikā ir pieejams SIVA speciālistu – fizioterapeita, ergoterapeita, karjeras konsultanta, psihologa u. c. speciālistu atbalsts. Paralēli mācībām studentiem un audzēkņiem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, pieejamas arī daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas – vokālais ansamblis, trenažieru zāle, baseins, novuss, galda spēles, galda teniss, koncerti, dzejas un citi tematiskie vakari, radošās darbnīcas.

Lai sāktu mācīties SIVA izglītības iestādēs, ir jāpiesakās profesionālās piemērotības noteikšanai. Tajā SIVA speciālisti, ņemot vērā iepriekš iegūto izglītību, intereses un veselības stāvokli, izvērtēs un ieteiks piemērotāko izglītības programmu.

Profesionālā piemērotības noteikšana ir bezmaksas pakalpojums un tam var pieteikties: