EPR Jaunumi Pieredzes apmaiņa
Konferenču telpā ap galdiem sēž cilvēki un skatās uz ekrāna esošo prezentāciju

Š.g. 14. un 15.oktobrī Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) darbinieces piedalījās Eiropas Rehabilitācijas platformas (EPR) organizētajā Mentālās veselības darba grupā Portugālē.

Viens no tikšanās mērķiem: detalizētāk iepazīstināt Mentālās darba grupas dalībniekus ar Profesionālās rehabilitācijas centra CRPG darbu. Profesionālās rehabilitācijas centrs CRPG sniedz profesionālās apmācības cilvēkiem ar veselības traucējumiem un invaliditāti, kā arī darbā iekārtošanās pakalpojumus. 

SIVA pārstāves ieguva vērtīgu pieredzi par darbu ar personām ar mentālās veselības problēmām. Jauniegūtā pieredze noderēs, lai paplašinātu iestādes darbinieku redzesloku un zināšanas, kā arī lai veidotu jaunas idejas SIVA sniegto pakalpojumu pilnveidošanā.

Papildu informācija:
Pēc individuāla uzaicinājuma, sākot ar 2021.gadu SIVA ir EPR organizētās Mentālās veselības darba grupas sastāvā. Darba grupas mērķis ir izstrādāt dažādus resursus, strādā pie projektiem profesionālās rehabilitācijas kontekstā, un dalītos savā starpā pieredzē jautājumos, kas skar cilvēku garīgo veselību gan no organizāciju darbinieku puses, gan arī klientu.
Kopš 2015.gada 1.jūlija SIVA ir kļuvusi par Eiropas Rehabilitācijas platformas (European Platform for Rehabilitation) biedru, lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. EPR ir tīkla organizācija, kura, lai veicinātu izcilību un inovācijas darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, sociālo pakalpojumu sniedzējiem sniedz atbalstu, izmantojot savstarpējās apmācības.