Tiešsaistes diskusijas "Var tāpat!" dalībnieku kopbilde. Labajā malā redzams arī surdotulks

Šodien, 9.septembrī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžas vadītāja Inguna Zuševica piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā diskusijā “Var tāpat!”, sniedzot informāciju par SIVA profesionālās rehabilitācijas iespējām un ieguvumiem, par sadarbību ar citām iestādēm un veiktajiem pasākumiem, lai sasniegtu savu mērķagrupu, kā arī par SIVA iegūto pieredzi, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Tiešsaistes diskusija tika rīkota Labklājības ministrijas informatīvās kampaņas par iekļaujošu nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti ietvaros. Tās laikā savos pieredzes stāstos, atziņās un ieteikumos par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību dalījās darba devēji un arī darba ņēmēji, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Kopīgā sarunā tika meklētas atbildes uz dažādiem nozīmīgiem jautājumiem, piem., kādi ir būtiskākie izaicinājumi gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, lai satiktos un uzsāktu sadarbību. Tika diskutēts par iemesliem, kāpēc liela daļa darbspējīgo cilvēku ar invaliditāti nestrādā un kāpēc darba devēji kavējas pieņemt darbā cilvēkus, kuriem ir invaliditāte. Diskusijas dalībnieki sniedza arī ieteikumus, kā varētu veicināt lielāku darba devēju vēlmi pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti un kā iedrošināt cilvēkus, kuriem ir noteikta invaliditāte, nebaidīties spert soļus darba tirgus virzienā.

Diskusijas rezultātā moderators apkopoja savas iegūtās tēzes un secinājumus. Viens no secinājumiem: SIVA ir karjeras konsultanti, kas palīdz radīt sadarbību ar darba devējiem un sniedz konsultācijas.

Aicinām darba devējus nebaidīties pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, bet cilvēkus ar invaliditāti aicinām uzdrošināties apgūt ko jaunu un pieteikt sevi darba tirgū!

Tiešsaistes diskusija "Var tāpat!"