Informācija presei Jaunumi Koledža
Ilustratīvs attēls - uz galda stāv baltas papīra lapas. Uz vienas no tām tiek rakstīts ar pildspalvu.
(foto - freepik.com)

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) Koledžas studiju programmas “Lietišķo sistēmu programmatūra” 1.kursa studente Iveta Liepa ir ieguvusi dalītu 1./2. vietu Latvijas Koledžu asociācijas rīkotajā studējošo radošo darbu konkursā “Es studēju koledžā”.

Rīkotā konkursa mērķis ir popularizēt koledžas, to vietu un lomu Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Tā ietvaros studējošajiem bija jāiesniedz patstāvīgi radīti radošie darbi - izveidots video vai sacerējums esejas formātā par vienu no piedāvātajām tēmām: “Kāpēc es izvēlējos studijas Koledžā?” vai “Ko man devušas studijas koledžā”.

SIVA Koledžas studente iesniedza radošo darbu - eseju “Kāpēc es izvēlējos studēt SIVA Koledžā programmētēju specialitātē”. Darbā atspoguļojas studentes neparastais un neatlaidīgais ceļš uz savu sapni – sapni apgūt to, kas sirdij ir vistuvākais. Studentes darbs parāda, ka, lai vai kādi šķēršļi dzīvē gadās, nevajag atmest savus mērķus un vēlmes, jo tās mēdz piepildīties visdažādākajos veidos.

Kas Ivetu pamudināja piedalīties konkursā?

Redzot e-klasē saņemto informāciju par Latvijas Koledžu asociācijas izsludināto konkursu, Iveta vēlējās ņemt tajā dalību, jo zināja, ka viņas ceļš līdz studijām ir garš un neparasts. Tas spēj iedvesmot arī citus cilvēkus nepadoties un tiekties pēc tā, kas ir tuvs sirdij un ko vēlas sasniegt.

Dzīves pavērsieni, kas ļauj piepildīt savas vēlmes!

Lai gan informācijas tehnoloģiju joma ir Ivetas sirdslieta, veselības stāvokļa dēļ, pirms vairākiem gadiem Iveta nosvērās par labu rūpniecības komercdarbinieka kvalifikācijai. Tomēr dzīve ir neparedzama, tā deva Ivetai iespēju vēlreiz atgriezties SIVA un deva arī spēku pārkāpt pāri savām šaubām un uzdrīkstēties mācīties to, kas viņu aizrauj jau kopš 1994.gada – informāciju tehnoloģijas.

Pasaulē valdošās pandēmijas dēļ ir noteikti dažādi ierobežojumi, kas veicinājuši pārmaiņas dažādos pakalpojumos, procesos un cilvēku paradumos. Tomēr - katram mākonim ir zelta maliņa - Iveta šajā situācijā saskata ne tikai zaudējumus, bet saredz arī jaunas iespējas un ieguvumus, piem., iespēju virtuāli paviesoties muzejos u.tml.

Pandēmijas ierobežojumu ietekmē, šoreiz SIVA Koledžas studiju programma “Lietišķo sistēmu programmatūra” tiek īstenota nepilna laika neklātienē. Tas Ivetai ir pavēris iespēju apgūt programmētāja kvalifikāciju, jo, diemžēl, dažādu apstākļu dēļ, viņa nevar studēt klātienē. Citējot Ivetu – “Brīnumi notiek! Neiespējamais kļūst iespējams! Covid-19 dēļ mācības ir attālināti. Visa pasaule sadevās rokās.”.

Ar optimistisku skatu nākotnē.

Lai gan Ivetu māc šaubas, tomēr savu nākotni viņa saredz IT jomā. Viņas dzīves moto ir acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Darbs dara darītāju. Viņa tver mirkli un dotās iespējas, mācību procesā paņemot pēc iespējas vairāk zināšanu un prasmju no pieredzējušajiem un zinošajiem SIVA Koledžas pasniedzējiem. Iveta: “Novēliet man zaļo gaismu un labu ceļavēju...”.

SIVA kolektīvs lepojas ar savu studenti un vēl viņai labu veselību, kā arī spēju saglabāt radošo dzirksti, optimismu un neatlaidību arī turpmāk.