EPR Jaunumi Pieredzes apmaiņa Rehabilitācija
Viena Mariaberg klienta izveidotie darbi, kas atgādina no konstruktora izveidotus robotus.

No 16. līdz 17.novembrim Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) pārstāves apmeklē Eiropas Rehabilitācijas platformas (EPR) organizēto divu dienu mācību vizīti “Home-care and Community-based services”1 Vācijā.

Pasākums ir veltīts Eiropas Sociālo tiesību pīlāra2 principiem, kas attiecas uz cilvēku sociālo aizsardzību un iekļaušanu. Pasākuma laikā:

  • akcentētas Eiropas Sociālo tiesību pīlāra rīcības plāna aktualitātes un to ietekme uz EPR biedriem;
  • EPR biedri dalās ar savu ieguldījumu un pieredzi dažādu aprūpes pakalpojumu sniegšanā;
  • Vācijas rehabilitācijas iestādes “Mariaberg”3 pārstāvji iepazīstina ar to, cik nozīmīga ir ģimenes loma un agrīna diagnozes noteikšana, lai laicīgi uzsāktu cilvēkam nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu.  Tāpat arī “Mariaberg” speciālisti informē par sniegtajiem pakalpojumiem un to labvēlīgo ietekmi uz cilvēka patstāvīgas dzīves veicināšanu, sniedzot viņa vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un organizējot brīvā laika aktivitātes.

Mācību vizītes ietvaros dalībnieki diskutē par rekomendācijām politikas veidotājiem, sagatavojot ieteikumus plašāk atbalstīt sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

 

Papildu informācija

1 latviešu valodā – “Aprūpe mājās un sabiedrībā balstīti pakalpojumi”.
2 2017. gada novembrī Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgi parakstīja Eiropas Sociālo tiesību pīlāru. Tas nosaka 20 principus un tiesības, kas nepieciešami labi funkcionējošu un taisnīgu darba tirgu un sociālās drošības sistēmu atbalstam.
3 Vācijas rehabilitācijas iestāde “Mariaberg” ir Diakonijas Sociālo pakalpojumu iestāde, kas sniedz pakalpojumus dažāda vecuma cilvēkiem (no agras bērnības līdz pat sirmam vecumam), kuriem ir nepieciešamas mācības un ir pakļauti sociālās atstumtības riskam. Sniegto pakalpojumu klāstā ietilpst aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, izglītības ieguves veicināšana, ārstniecības personāla atbalsts u.c.

Kopš 2015.gada 1.jūlija SIVA ir kļuvusi par Eiropas Rehabilitācijas platformas (European Platform for Rehabilitation) biedru, lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. EPR ir tīkla organizācija, kura, lai veicinātu izcilību un inovācijas darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, sociālo pakalpojumu sniedzējiem sniedz atbalstu, izmantojot savstarpējās apmācības.