EPR Informācija presei Jaunumi
Vācinas nacionālā mēroga pasākuma darba kārtība angļu valodā

Rīt, 17.decembrī, norisināsies Vācijas rehabilitācijas iestādes “Mariaberg” un Eiropas Rehabilitācijas platformas organizētais pasākums “National Awareness Event Germany – Working with Young People” (latviešu valodā:“Vācijas nacionālā līmeņa informētības paaugstināšanas pasākums – darbs ar jauniešiem”). Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) ir aicināta prezentēt savu pieredzi, kas gūta strādājot ar klientiem ar garīga rakstura traucējumiem.

SIVA speciālisti pastāstīs par īstenoto ESF projektu, par grūtībām, ar ko ikdienā saskaras pedagogi, atbalsta speciālisti un audzēkņi, un par sasnieg