EPR Jaunumi
8.jūlija mācību pasākuma dalībnieku kopbilde platformā Zoom

Pateicoties dalībai Eiropas rehabilitācijas platformā, 2020.gada nogalē Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) noslēdza trīspusējo vienošanos par sadarbību ”Change4Inclusion” projekta ietvaros, lai kopā ar projekta dalīborganizācijām strādātu pie iekļaujoša darba tirgus veidošanas.

08.07.2021. SIVA pārstāvji kopā ar partneriem no Beļģijas un Spānijas, piedalījās starpvalstu savstarpējā mācīšanās pasākumā projekta ietvaros.

Change4Inclusion ir ESF projekts, kuru vada GTB sadarbībā ar EPR (Beļģija), SIVA (Latvija), Fundación Intras (Spānija) un trīs partneriem no Flandrijas: Sterpunt Inclusief Ondernemen, Pulso Europe un GRIP. Projekta īstenošanas gaitā plānots atbalstīt darba devējus, veicināt mainīt viņu domāšanas veidu un strādāt pie iekļaujošu darbavietu veidošanās, iekļaujošas mācīšanās attīstības un iekļaujošas organizācijas kultūras popularizēšanas. Rezultātā, veidojot ilgtspējīgu darba kultūras dizainu uzņēmumā vai organizācijā.

Darba devēji var izveidot iekļaujošas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti un darbiniekiem ar veselības problēmām. Cilvēki ar invaliditāti dod priekšroku iekšējam (darba vietā) atbalstam un mentoriem, nevis ārējiem darba treneriem.

Projekta galvenais mērķis ir iekļaujošu darba vietu izveide cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām:

  • Atbalstīt darba devējus, lai padarītu darba vietas daudz iekļaujošākas cilvēkiem ar invaliditāti un tiem, kuriem ir veselības problēmas
  • Iekļaušanas un iekļaujoša darba dizaina jēdziena nostiprināšana uzņēmumos vai organizācijās
  • Veidot ilgtspējīgas darbavietas, pārvaldot pāreju uz iekļaujošu organizācijas kultūru

Tikšanās laikā dalībnieki iezīmēja projekta darbības jomu, ieskicēja rīku komplekta “Novērtējumu par integrāciju darba vietā” saturu un noteica tālākos darbības soļus.

Esam iedvesmoti piedalīties Change4Inclusion projektā, lai dalītos ar SIVA pieredzi un arī pilnveidotu SIVA pakalpojumu saturu!

 

Papildu informācija:
Kopš 2015.gada 1.jūlija SIVA ir kļuvusi par Eiropas Rehabilitācijas platformas (European Platform for Rehabilitation) biedru, lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. EPR ir tīkla organizācija, kura, lai veicinātu izcilību un inovācijas darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, sociālo pakalpojumu sniedzējiem sniedz atbalstu, izmantojot savstarpējās apmācības.