Izglītība
vizuāls uzsaukums studentu uzņemšanai surdotulku programmā

Tikai līdz 2022. gada 20. augustam tev ir unikāla iespēja pieteikties SIVA Koledžas izglītības programmā “Surdotulks”!

Surdotulka klātienes studiju programma ir vienīgā valsts budžeta apmaksātā studiju programma Latvijā, kas paredz surdotulka kvalifikācijas iegūšanu ikvienam interesentam.

Surdotulks ir ļoti pieprasīta profesija Latvijas darba tirgū, jo tieši ar surdotulku palīdzību cilvēki ar invaliditāti, piem., vājdzirdīgie, nedzirdīgie, var risināt gan ikdienišķas vajadzības (piem., apmeklēt ārstu), gan paši iesaistīties darba tirgū, kas šobrīd ir ļoti aktuāli darba spēka trūkuma dēļ.

Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Var strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās u.tml.

Studenta ieguvumi mācoties šajā programmā:

  • valsts apmaksāta studiju programma;
  • darba tirgū pieprasīta profesija;
  • iespēja uzsākt darba gaitas uzreiz pēc studiju absolvēšanas;
  • studiju ilgums – 2 gadi;
  • mācības attīstītā mācību vidē, Jūrmalā.

Papildu informācijai zvaniet uz tālr. 29466508; 29118656 vai rakstiet koledza@siva.gov.lv.

Neatliec un piesakies jau tagad! Sūti savu pieteikumu uz koledza@siva.gov.lv līdz 2022. gada 20. augustam, pievienojot motivācijas vēstuli (180 vārdi) par tēmu “Kāpēc es vēlos kļūt par surdotulku”.