Darba tirgus prasības, informācijas tehnoloģijas, pētniecības un apmācību metodes profesionālajā izglītībā, iespējas medicīnā un tehniskie palīglīdzekļi mainās strauji. Tāpēc tiekšanās pēc nepārtrauktas attīstības ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras ikdiena. Daudzas jaunas iespējas esam varējuši iepazīt un ieviest, piedaloties starptautiskos projektos.

Kopš 1998.gada dažādu projektu ietvaros aktīvi sadarbojamies ar partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tajos kopīgi meklējam jaunus ceļus, kā cilvēkiem ar invaliditāti radīt vienlīdzīgas iespējas sabiedrībā un darba tirgū. Lielāko daļu no pieredzes apmaiņas un sadarbības projektiem, kurus esam pieteikuši paši vai atsaukušies citu organizāciju aicinājumam iesaistīties, finansē Eiropas Savienība.

Sadaļā “Projekti” varat iepazīties ar ilgstošiem projektiem, kurus šobrīd īsteno vai kuros Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir iesaistījusies kā partneris. Tāpat atradīsiet informāciju par īslaicīgajiem projektiem, kurus esam īstenojuši pēdējos gados Leonardo da Vinci, Grundtvig, Socrates, Youth un citās Eiropas Savienības programmās, un tādējādi varējuši pilnveidot profesionālās piemērotības noteikšanas norisi, izstrādāt jaunus mācību un metodiskos materiālus un izglītības un studiju programmas, kā arī ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkot Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācību telpas.