Sociālās rehabilitācijas norise un saturs

Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona ar funkcionēšanas traucējumiem apgūst zināšanas un prasmes, lai sasniegtu maksimālu sociālu funkcionēšanu un paaugstinātu kapacitāti savas funkcionēšanas uzlabošanai un ierobežojošo barjeru mazināšanai. Sociālajā rehabilitācijā tiek likts uzsvars arī uz psihosociālo atbalstu, lai palīdzētu personām tikt pāri psiholoģiska rakstura barjerām, sniegt atbalstu un celt pašvērtējumu, motivēt aktīvi līdzdarboties sociālajā dzīvē.

Atbilstoši rehabilitācijas komandas speciālistu (ārsta, sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja, fizioterapeita un ergoterapeita) veiktai personas sociālās funkcionēšanas izvērtēšanai un izvirzītajam rehabilitācijas mērķim, tiek izveidots individuāls sociālās rehabilitācijas plāns, kurš ietver speciālistu vadītas individuālas vai grupu nodarbības, kā arī dažādas izglītojošas aktivitātes, lai uzlabotu personas sociālās funkcionēšanas spējas.

         

Rehabilitācijas kursā ir iekļauta personas izmitināšana un ēdināšana (ja nepieciešams, diētiskā), tiek nodrošināta medicīniskā uzraudzība un, ja nepieciešams, aprūpētāja palīdzība, kā arī brīvā laika un socializācijas pasākumi.

Kontaktinformācija:

  • Reģistratūra - tālr. 67767045 (jautājumiem par iestāšanās/ izrakstīšanās kārtību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai u.tml.), e-pasts: registratura@siva.gov.lv,
  • Pakalpojumu reģistratūra - tālr. 67771000 (jautājumiem par speciālistiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, procedūrām u.tml.), e-pasts: medregistratura@siva.gov.lv.

Noderīga informācija klientiem