Izglītība Jaunumi Pieredzes apmaiņa
Tiešsaistes tikšanās skats - kreisajā pusē viens no Norvēģijas sociālā uzņēmuma prezentācijas slaidiem, labajā pusē redzami tikšanās dalībnieki

Vakar, 3.jūnijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - SIVA) speciālisti tikās ar Norvēģijas sociālā uzņēmuma "Lyk-z & Døtre"* (turpmāk - "Lyk-z & Døtre") pārstāvjiem, lai iegūtu jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī lai veidotu ciešāku sadarbību ar vēl vienu Eiropas Rehabilitācijas platformas** dalīborganizāciju.

Lai veicinātu nemitīgu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma attīstību, SIVA speciālisti regulāri papildina savas zināšanas un izzina arvien jaunas metodes un rīkus personu spēju un prasmju novērtēšanā. ​Zoom tiešsaistē ar "Lyk-z & Døtre" pārstāvjiem SIVA speciālisti ieguva izpratni un zināšanas par šī uzņēmuma izstrādāto un darbā pielietoto mācību tīmekļa platformu "FROG Leadership and Life Mastery", savukārt "Lyk-z & Døtre" iepazinās ar  SIVA sniegtajiem sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem un tos atzinīgi novērtēja.

 Tikšanās ietvaros iegūta informācija par "Lyk-z & Døtreizstrādāto metodi "FROG Leadership and Life Mastery", kas sastāv no 5 moduļiem - Vīzija, Identitāte, Komunikācija, Ietekme un Lielais izrāviens. Tā ilgst 7 nedēļa un programmas rezultātā cilvēki iegūst ticību un pārliecību par savām vērtībām un prasmēm, viņi izvirza sev jaunus mērķus un izstrādā plānu savu mērķu sasniegšanai.

 Papildu informācija:

*Norvēģijas sociālais uzņēmums "Lyk-z & Døtre"  sniedz atbalstu jauniešiem, kas dažādu iemeslu dēļ vairs nemācās un neiekļaujas darba tirgū (piem., personas, kas cieš no atkarībām), lai, izvērtējot viņiem piemītošās īpašības un prasmes, palīdzētu pēc iespējas ātrāk atgriezties skolas solā vai iekļauties darba tirgū.

 **Kopš 2015.gada 1.jūlija SIVA ir kļuvusi par Eiropas Rehabilitācijas platformas (European Platform for Rehabilitation) biedru , lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. EPR ir tīkla organizācija, kura, lai veicinātu izcilību un inovācijas darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, sociālo pakalpojumu sniedzējiem sniedz atbalstu, izmantojot savstarpējās apmācības.​