SIVA prezentācijas pirmais slaids: Professional assessment and vocational rehabilitation for persons with disability

Šodien, 12.maijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pārstāve piedalīsies COFACE Familie Europe (Coface) un European Platform for Rehabilitation (EPR) kopīgi organizētajā darba grupā "Families & Service providers to persons w/ disabilities: joint efforts under emergency situations", lai dalītos ar SIVA speciālistu iegūto pieredzi, sadarbojoties ar personu ar invaliditāti ģimenēm Covid-19 infekcijas izplatības laikā.

Tiešsaistes pasākuma mērķis ir Coface un EPR biedru pieredzes apmaiņa, veiksmīgāko sadarbības piemēru izvērtēšana, informācijas par izaicinājumiem apkopošana un apspriešanās par iespējamo sadarbību izaicinājumu un šķēršļu kopīgai pārvarēšanai nākotnē. ​

SIVA speciālisti pandēmijas laikā ir uzsākuši vēl ciešāku sadarbību ar savu klientu ģimenēm, jo klienta ģimenes locekļi ir tie, ar kuru atbalstu var vēl veiksmīgāk uzturēt klienta motivāciju un vēlmi iekļauties sabiedrībā un darba tirgū tad, kad klients atrodas mājās.

Papildu informācija:

"COFACE Families Europe" ir starptautiska bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kuras mērķis ir veicināt ģimeņu un to locekļu labklājību, veselību un drošību mūsdienu mainīgajā sabiedrībā. Organizācijas uzmanība ir vērsta uz politiskajiem jautājumiem un tiesību aktiem, kas ietekmē bērnu un ģimeņu dzīvi, jo īpaši sociālās aizsardzības un integrācijas jomā, personu ar invaliditāti un apgādājamo personu aizsardzībā, iekļaujošo izglītību u.tml. 

Kopš 2015.gada 1.jūlija SIVA ir kļuvusi par Eiropas Rehabilitācijas platformas (European Platform for Rehabilitation) biedru, lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. EPR ir tīkla organizācija, kura, lai veicinātu izcilību un inovācijas darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, sociālo pakalpojumu sniedzējiem sniedz atbalstu, izmantojot savstarpējās apmācības.