Izglītība
cilvēki spēlē galda spēli

Tējas vakars ar karjeras konsultantu ir brīvā laika aktivitāte SIVA Koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas studentiem un audzēkņiem. Aktivitātes mērķis ir pilnveidot izglītojamo kompetences, kas var palīdzēt karjeras izvēlē un veicina izaugsmes iespējas.

Brīvā laika aktivitātēs galvenokārt tiek izmantota spēļošanas metode. Tā palīdz izglītojamajiem ieklausīties sevī un atklāt savus iekšējos blokus, pretestību un ierobežojumus, kā arī ļauj apzināties savas kompetences, veicina motivāciju, vēlmi iesaistīties, socializēšanos un prieka sajūtu.

Aktivitāte uzlabo tādas prasmes kā:

 1. gatavību uzņemties atbildību;
 2. iniciatīvu;
 3. neatlaidību;
 4. laika plānošanu;
 5. motivāciju uzlabot savus rezultātus;
 6. spēju uzņemt atgriezenisko saiti;
 7. cieņu pret līdzcilvēkiem;
 8. sadarbošanos ar komandas biedriem;
 9. diskutēšanu un situāciju analīzi;
 10. radošo domāšanu;
 11. prezentēšanas prasmes;
 12. savu prasmju analīzi un kompetenču apzināšanos.

Aktivitātes notiek grupās četras reizes mēnesī – divas reizes mēnesī Jūrmalas profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas foajē un divas reizes SIVA Dienesta viesnīcas administrācijas ēkā.