Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā cilvēki darbspējas vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti var saņemt valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu – apgūt profesionālās izglītības vai prasmju apguves programmu Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros cilvēkam tiek nodrošināti nepieciešamie multidisciplinārie atbalsta pasākumi, lai uzlabotu viņa arodprasmes, profesionālo kvalifikāciju un darbspējas, kā arī stiprinātu spējas un motivāciju, integrējot cilvēku darba tirgū.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-profe…
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem vispirms jāpiesakās profesionālās piemērotības noteikšanai pa tālruni 29187093/ 29249084 vai aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu SIVA tīmekļvietnē - https://www.siva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana.
  Pārējiem interesentiem jāiesniedz:
  1) Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija,
  2) Ģimenes ārsta izziņa (U27) par veselības stāvokli (derīga vienu mēnesi),
  3) Ja notikusi personas uzvārda/vārda maiņa - uzvārda/vārda maiņas apliecinoša dokumenta kopija,
  4) Jāuzrāda pase, identifikācijas apliecība vai dzimšanas apliecība.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši izvēlei vai saskaņā ar profesionālās piemērotības ietvaros noteikto izvērtējumu.
  Covid-19 izplatības laikā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi Jūrmalas profesionālajā vidusskolā tiek sniegti ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Saņemt pakalpojumu