Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
8
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Profesionālās piemērotības noteikšana

Pakalpojuma pieprasīšana

Profesionālās piemērotības noteikšana

Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 • Pirmdiena08:30 - 17:00
 • Otrdiena08:30 - 17:00
 • Trešdiena08:30 - 17:00
 • Ceturtdiena08:30 - 17:00
 • Piektdiena08:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsCovid-19 izplatības laikā pakalpojums tiek sniegts ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus

Valsts apmaksātu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina personām darbspējīgā vecumā, ja personai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti, ņemot vērā personas iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic personas profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur persona var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-profe…

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Saņemt informāciju par profesionālās piemērotības noteikšanu un norises laikiem var: 1) pa tālruni 29249084 vai 29187093 (valsts budžeta ietvaros), 26385047 (ESF projekta ietvaros) 2) pa e-pastu: ppn@siva.gov.lv vai sivaprojekts@siva.gov.lv 3) SIVA mājas lapā https://www.siva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteikšana.
  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), jāiesniedz iesniegums, ģimenes ārsta atzinums (U27), kur norādīts pamatdiagnozes (SSK-10) un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas laikā, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta izmitināšana dienesta viesnīcā, ēdināšana, transporta pakalpojumu no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalsts.
  Covid-19 infekcijas izplatības laikā pakalpojums tiek sniegts ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Saņemt pakalpojumu