Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
8
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts apmaksātu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina cilvēkiem darbspējas vecumā, ja cilvēkiem ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti, ņemot vērā cilvēka iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic cilvēka profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur cilvēks var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-profe…
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), jāiesniedz iesniegums, ģimenes ārsta atzinums (U27), kur norādīts pamatdiagnozes (SSK-10) un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā 7 dienas pirms dokumentu iesniegšanas. Covid-19 ierobežošanas laikā: jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (QR kods).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas laikā, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta izmitināšana dienesta viesnīcā, ēdināšana, transporta pakalpojumu no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalsts.
    Covid-19 infekcijas izplatības laikā pakalpojums tiek sniegts ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.