Slaids, kurā redzams SIVA īstenotā ESF projekta nosaukums, numurs, kā arī viens no projekta attēliem

Šodien, 23.februārī, norisinājās EPALE šī peroda projekta noslēguma konference “Projektu nozīme pieaugušo izglītībā”. Konferencē piedalījās arī Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžas vadītāja Inguna Zuševica, sniedzot informāciju par SIVA īstenoto ESF 2014-2020 projektu Nr. 9.1.4.1/16/I/001 “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Projekts) un tā ilgtspēju.

Konference tika veltīta projektu īstenošanas tēmai. Tajā piedalījās nozares eksperti – EPALE sadarbības partneri – lai sniegtu lekcijas, dalītos ar labās prakses piemēriem, projektu veiksmes stāstiem un ieteikumiem, kā arī informētu par finanšu piesaistes iespējām un diskutētu par nozīmīgiem atslēgas punktiem projektos.

SIVA īstenotā Projekta ietvaros tika pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sitēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I vai II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes, t.sk., veikts pētījums, licencētas 35 prasmju programmas un Projekta rezultātā 150 cilvēki ieguva apliecību par prasmju apguvi.

Projekta laikā tika iegūta vērtīga informācija un pieredze, kā arī noderīgas zināšanas, kuras SIVA kolektīvs liek lietā, lai nodrošinātu Projekta ilgtspēju. Interesentiem joprojām ir iespēja nākt mācīties kādā no piecām Projekta ietvaros izstrādātajām profesionālās tālākizglītības programmām (Noliktavas darbinieks, Lietvedis, Dārzkopis, Galdnieka palīgs, Florists), kā arī šogad SIVA ir licencējusi 10 jaunas profesionālās pilnveides izglītības programmas, kas izveidotas, balstoties uz projekta laikā izstrādātajām programmām:

SIVA ir ierosinājusi veikt grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kā arī Ministru kabineta noteikumos*, lai paplašinātu cilvēku loku, kas var iegūt izglītību SIVA mācību iestādēs bez maksas.  

Esam atvērti sadarbībai, lai gūtu jaunu pieredzi un dalītos ar savām zināšanām un pieredzi!

Papildu informācija:

* Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra noteikumi Nr.94 “Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu”.

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts; granta līguma Nr. 2015-3235/001-001
EPALE ir starptautiska, pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 26 Eiropas valstu valodās, ar integrētu tiešsaistes Google tulkotāja pakalpojumu.
Daudzvalodu virtuālā platforma attīstīta, lai veidotu vienotu diskusiju un pieredzes apmaiņas telpu pieaugušo izglītības profesionāļiem. Interneta lapa apkopo informāciju, kas saistīta ar pieaugušo izglītību Eiropā, ietverot plašu resursu bibliotēku pedagogiem, publikācijas par pieaugušo izglītības aktualitātēm saistībā ar notiekošo Eiropas ekonomikā un politikā.