Mūsu darbinieki

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā 2019.gada 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē!
I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus.
Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai, kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus.
Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”
.

Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:


MEDICĪNAS MĀSA

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Galvenie pienākumi:

 • sadarboties ar rehabilitācijas komandas speciālistiem individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un īstenošanā;
 • atbilstoši ārstu nozīmējumiem koordinēt sociālās rehabilitācijas ar ārstniecības elementiem pakalpojumu nodrošināšanu klientiem;
 • nodrošināt precīzu medikamentu saņemšanu, izsniegšanu, uzskaiti un glabāšanu;
 • nodrošināt dezinfekcijas plāna pasākumu ievērošanu;
 • savlaicīgi un precīzi aizpildīt klienta karti un citu ar rehabilitāciju saistīto dokumentāciju;
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi, t.sk., nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • motivēt klientus aktīvi līdzdarboties individuālā sociālā rehabilitācijas plāna realizācijā.

Prasības pretendentam:

 • pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama darba pieredze specialitātē;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office);
 • spējas skaidri un precīzi apkopot un iesniegt iegūto informāciju;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu (uz noteiktu laiku) profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (5,2, saime, II vai III līmenis, 6.vai 7.mēnešalgu grupa, alga no 601.00 līdz 996.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz līdz 30.06.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt SIVA Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece).

PSIHOLOGS

(uz darbinieka prombūtnes laiku)

Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu (zināšanu, spēju un veselības stāvokļa novērtēšanu) personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām SIVA, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Galvenie pienākumi:
 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā:
  • veikt kognitīvo spēju izpēti,
  • noteikt klientu motivācijas līmeni,
  • izvērtēt klientu spējas iesaistīties apmācību procesā,
  • sadarbībā ar citiem speciālistiem noteikt klientam piemērotāko profesionālās rehabilitācijas programmu,
  • sagatavot atzinumu par katru klientu.
 • sagatavot ieteikumu klientiem;
 • sniegt klientiem individuālās konsultācijas;
 • vadīt grupas nodarbības;
 • veikt pētniecisko darbību, analizējot klientu plūsmu un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu uzsākšanu/neuzsākšanu, to cēloņus, sniegt priekšlikumus nodaļas darba pilnveidei.

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Prasības pretendentam:
 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • reģistrācija psihologu reģistrā;
 • psihologa sertifikāts vai līgums ar psihologu-pārraugu;
 • vismaz 2 gadu pieredze darbā ar klientiem;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Aģentūra piedāvā:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 745.00 euro līdz 1067.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polise.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 29.05.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka)

ĀRSTS (dežūrārsts)

Galvenie pienākumi:

 • Sniegt Aģentūras klientiem kvalitatīvu medicīnisko uzraudzību un ārstniecisko palīdzību akūtu veselības problēmu gadījumā saskaņā ar Latvijā apstiprinātām medicīniskajām tehnoloģijām;
 • Sniegt klientiem saprotamā veidā un to tuviniekiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamo ārstēšanas taktiku;
 • Veikt kvalitatīvu klientu veselības aprūpi atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām specialitātē un pieejamām diagnostikas un ārstēšanas metodēm Aģentūrā;
 • Vadīt komandu dežūras laikā un organizēt cilvēku evakuāciju no iestādes ārkārtas gadījumos;
 • Kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:
 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Reģistrs ārstniecības personu reģistrā;
 • Sertifikāts specialitātē;
 • Latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar MK noteikumu Nr.733 prasībām (C līmeņa 1.pakāpe);
 • Prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB);
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā;
 • Pozitīva attieksme pret darbu.
Aģentūra piedāvā:
 • Darbs uz nenoteiktu laiku;
 • Summētais darba laiks, nakts darbs (darba dienās un sestdienās) un diennakts darbs (svētdienās, svētku dienās)
 • Atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 800.00 euro līdz 979.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2020 sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt SIVA Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 26491997 (Olga Larionova) vai 29256581 (Ludmila Jefimova).

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.