Iegūsti jaunas zināšanas un iemaņas kādā no Jūrmalas profesionālās vidusskolas mācību programmām.

Mācību programmu sadalījums pa izglītības veidiem:

Mācību programmu sadalījums pa interesēm: