attēls

Cilvēkiem ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un personas ar funkcionāliem traucējumiem mācības SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir bez maksas.

vizuāls uzaicinājums mācīties jpv

Kļūsti par kvalificētu speciālistu - nāc mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā!

 "Ķer iespēju aiz astes"! Pēdējais brīdis pieteikties mācībām sev ērtākajā veidā:

Mācību laikā par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar prognozējamu invaldititāti tiek nodrošināts:

  • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; 
  • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
  • dzīvošana dienesta viesnīcā;
  • ēdināšana;
  • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana;
  • transportlīdzekļa vadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātām mācībām, cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti ir jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.