attēls

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir bez maksas, pārējiem interesentiem - atbilstoši Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim.

Mācību laikā par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar prognozējamu invaldititāti tiek nodrošināts:

  • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; 
  • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
  • dzīvošana dienesta viesnīcā;
  • ēdināšana;
  • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana;
  • transportlīdzekļa vadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātām mācībām, cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti ir jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.