Ilustratīva informācija par iespēju personām ar invaliditāti iegūt izglītību Jūrmalā. Atvērto durvju dienas tiešsaistē 20., 21. un 22.aprīlī
Tiešsaistes diskusijas nosaukums - Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā