Statuss:
Noslēdzies
ES

Sanāksme un apmācību kursi Spānijas partneru vadībā

2013.gada 9. un 10.maijā SIVA, Jūrmalā tika organizēta Projekta darba grupas 2.sanāksme, kā arī kursi iepazīstināšanai ar apmācības modeli „Dzīves kvalitāte”, kurus vadīja Spānijas partnera AFANIAS pārstāvji. Apmācībās piedalījās 3 Latvijas, 2 Ungārijas un 2 Itālijas partneru organizāciju pārstāvji - speciālisti, kuri nodrošinās apmācības kursa „Dzīves kvalitāte” ieviešanu. Vairāk informācijas: Aktualitātes 1

attēls

Apmācību modeļa izvērtēšana un pielāgošana

Pēc dalības 2013.gada maijā Spānijas partnera AFANIAS pārstāvju vadītajos kursos un iepazīšanās ar apmācības modeli „Dzīves kvalitāte”, SIVA speciālisti izvērtēja apmācības modeļa kursu saturu un prezentāciju, veica nepieciešamās korekcijas atbilstoši Latvijas specifikai un nodrošināja kursu materiālu sagatavošanu. Vairāk informācijas: Aktualitātes 2.

attēls

Kursi speciālistiem par apmācības modeli "Dzīves kvalitāte"

2014.gada 29.janvārī janvārī tika organizēts apmācības seminārs - kursi  35 speciālistiem, kuri strādā sociālo pakalpojumu jomā un ir iesaistīti sociālās atstumtības riskam pakļauto personu dzīvē, lai iepazīstinātu ar apmācības modeli „Dzīves kvalitāte”. Vairāk informācijas: Aktualitātes 3.

attēls

Projekta darba grupas sanāksme Ungārijā

2014.gada 3. un 4.aprīlī Budapeštā, Ungārijā norisinājās Projekta darba grupas  ceturtā sanāksme, kurā partnervalstis prezentēja darba grupas paveikto apmācības modeļa ”Dzīves kvalitāte” ieviešanā, tajā skaitā informēja par apmācības semināra norisi, raksturojot gan apmācības vadītājus, viņu ieguldījumu, galvenos secinājumus, gan apmācību semināra dalībniekus un viņu vērtējumu par kursu norisi. Vairāk informācijas: Aktualitātes 4.

attēls

Projekta inovācijas prezentēšana Baltijas jūras reģiona konferencē „Profesionālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti. Stratēģiskais virziens”

2014.gada 20.novembrī notikušās Baltijas jūras reģiona konferences „Profesionālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti. Stratēģiskais virziens” ietvaros FORCAVI projekta darba grupas dalībnieces Indra Urdziņa-Merca un Santa Kundziņa kopā ar Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem prezentēja projekta ietvaros paveikto un demonstrēja inovāciju – ka personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem spēj apmācīt citas personas, kā arī diskutēt par dzīves kvalitāti un tās dimensijām. Prezentējot projektu, tika izmantoti tā vadošā partnera AFANIAS (Spānija) izstrādātās prezentācijas moduļa „Dzīves kvalitāte” slaidi, kā arī AFANIAS piedāvātā Dzīves kvalitātes grupēšana dimensijās. Vairāk informācijas: Aktualitātes 5.

attēlsattēlsattēls

 

 

 

 

Projekta noslēguma sanāksme Madridē

2014.gada 13. un 14.novembrī Madridē notika FORCAVI projekta noslēguma sanāksme, kurā projekta vadošais partneris AFANIAS (Spānija) prezentēja apmācības modeļa ”Dzīves kvalitāte” ieviešanas gaitu, akcentējot būtiskās atziņas saistībā ar atšķirībām metodoloģijas ieviešanā, kā arī uzsverot klientu piedalīšanās nozīmi savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un sociālo prasmju trenēšanā. Katra partnerorganizācija prezentēja apmācības modeļa ”Dzīves kvalitāte” ieviešanas rezultātus un norādīja, kādu ietekmi ir radījusi apmācības modeļa ieviešana. Svarīgi sanāksmes jautājumi bija saskarsmes veidošana ar mērķgrupas klientiem un pasākumu plāna apspiešana projekta ilgtspējas nodrošināšanai. Vairāk informācijas: Aktualitātes 6.

attēlsattēlsattēls

 

 

 

 

 

Infografika par FORCAVI projekta ilgtspēju

2014.gada novembrī izstrādāta infografika par FORCAVI projekta ilgtspējas iespējām.

attēls

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projektu FORCAVI (Formacion para la Calidad de Vida) no 2012. - 2014. gadam īsteno Sociālās integrācijas valsts aģentūra sadarbībā ar partneriem no Spānijas, Ungārijas un Itālijas.

Projekta mērķis:

Spānijas pieredzes pārņemšana apmācības modeļa „Dzīves kvalitāte” ieviešanā, lai attīstītu sociālās atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem un cilvēkiem ar intelektuāla rakstura traucējumiem sociālo prasmju apgūšanu, veicinātu sociālo lomu un savu tiesību apzināšanos dzīves kvalitātes uzlabošanai.

FORCAVI projekta materiāli

FORCAVI projekta partneri

 

AFANIAS (Spānija)

attēls

Artha SRL (Itālija)

attēls

 

 

 

Hand in Hand (Ungārija)

attēls