Mēnešalga:
865,00
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Slokas iela 61, Jūrmala

Pretendentiem jāpiesakās līdz

studiju virzienos „Informācijas tehnoloģijas” un “Lietišķo sistēmu programmatūra”

šādos studiju priekšmetos: “Programmatūras izstrādes rīki un vides”, “Objektorientētā programmēšana”, “Android lietojumu izstrāde”, “Lielās datu bāzes”, “Windows aplikāciju izstrāde”, “Datu struktūras un algoritmi”, “Programmatūras izstrādes rīki un vides”, “Biroja darba automatizācija”, “Programmatūras inženierija”, “Funkcionālā un paralēlā programmēšana”, “Tīmekļa tehnoloģijas”, “Nozares tiesību pamati un standarti”, “Kiberdrošības un personas datu aizsardzība”. 

Prasības pretendentiem:

  • doktora grāds vai maģistra grāds, vai persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā pieci gadi;
  • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas (zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti), mācību metodiskie materiāli (par pēdējiem 6 gadiem);
  • spēja lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus;
  • uzstāšanās ar referātiem konferencēs vai semināros (par pēdējiem 6 gadiem);
  • valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
  • svešvalodu zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams akadēmiskā amata pienākumu pildīšanai (tai skaitā nodarbību vadīšanai šajās valodās);
  • nepārtraukta akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana (par pēdējiem 6 gadiem).

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 28648261 (Elita Andruse)

Pretendentiem jāpiesakās līdz