Pie mums - SIVA Koledžā - varat iegūt īsā cikla augstāko profesionālo izglītību. Ar iegūtajām zināšanām būsiet konkurētspējīgs darba tirgū un varēsiet turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās citās augstskolās.

Kļūsti par profesionāli - nāc studēt SIVA Koledžā!

Kā pieteikties?

Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīga skola

Mācību vide SIVA Koledžā ir īpaši draudzīga un pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. Līdztekus mācībām tiek piedāvāts saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzlabotu un nostiprinātu cilvēka veselību, tādējādi paaugstinot viņa dzīves kvalitāti.

Studentiem

E-resursi

  Būtiska informācija Covid-19 infekcijas izplatības laikā.

  Informācija par personas datu apstrādi

  Lai saņemtu valsts apmaksātas mācības, personai ar invaliditāti vispirms jāsaņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums. Tās ietvaros SIVA speciālisti izvērtē personas vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija personai ir vispiemērotākā.

  Kas studē SIVA Koledžā?

  • jaunieši pēc vidusskolas;
  • jaunieši pēc profesionālās vidusskolas;
  • pieaugušie ar vidējo izglītību;
  • citu augstskolu absolventi,kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas vai mainīt specialitāti.

  Priekšrocības:

  • cilvēkiem ar invaliditāti iespēja studēt par valsts līdzekļiem;
  • iespēja izvēlēties sev vēlamo studiju formu – pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene;
  • mācību telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem, tajā skaitā - pilnībā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Mēs piedāvājam:

  • studijas augsti kvalificētu pasniedzēju, savas nozares speciālistu vadībā;
  • iespēju izmantot modernu bibliotēku ar jaunākajiem mācību materiāliem;
  • karjeras veidošanas speciālista palīdzību, atrodot prakses un/vai darba vietu;
  • speciālistu - ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka u.c. atbalstu;
  • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
  • iesaistīties studentu pašpārvaldē, kurā varat aizstāvēt studentu intereses skolā un sabiedrībā, kā arī organizēt pasākumus;
  • plašas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, pie mums ir vokālais ansamblis, dažādas sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari;
  • ēdināšanu;
  • izmantot mājīgu dienesta viesnīcu.

  Sadarbojamies ar:

  •     Ekonomikas un kultūras augstskolu,
  •     Rīgas Tehnisko universitāti,
  •     Biznesa Augstskolu „Turība”,
  •     Latvijas Lauksaimniecības universitāti,
  •     Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolu.

  Koledžas diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ļauj turpināt studijas augstākās izglītības iestādēs jau 2. vai 3. kursā atbilstošā specialitātē. Katru pretendenta pieteikumu izvērtē individuāli un pielīdzina apgūto studiju kursu apjomu studiju turpināšanai citā augstskolā.